Campus park og svømmehall

Varsel om utvidelse av planområde

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for park og svømmehall.

Planområdet utvides for å ha mulighet til å vurdere tilrettelegging for gang- og sykkelvei langs friidrettshallen, samt å tilrettelegge for god overvannshåndtering og ivaretagelse av Vossbekken.

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 27. januar 2023