Solbakken allé - Vik

Høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader er 02.10.23

Formål

Forslaget utgjør den siste utbyggingsetappen av boligfeltet Vikheia på Vik. Adkomst til området foreslås i samsvar med gjeldende plan, via dagens veistruktur innenfor Vikheia, fra fv. 420. Forslaget legger til rette for 16 boenheter, hoveddelen som eneboliger.

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 2. oktober 2023