Solbakken allé - Vik

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid. Frist for innspill er 24.02.21.

Formål

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse samt tilhørende infrastruktur, lek og grønnstruktur m.m.

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 24. februar 2021