Veibygging

Grimstad kommunes veinormal beskriver kommunale tekniske krav og krav til utforming av nye veier.
Lenke til veinormalen. (PDF, 853 kB)

Den er utarbeidet for å ivareta trafikksikkerhet, bomiljø, framkommelighet for alle, anleggskostnader, kommunal service og framtidig vedlikehold og drift av kommunaltekniske anlegg ved planlegging og
bygging av boligområder og kommunale veier.
 
Grimstad kommune deltar i et samarbeidsprosjekt med de øvrige kommunene i Østre Agder om en felles veilysnormal. Veilysnormalen ligger på nettsidene til Østre Agder. Lenke til nettsidene til Østre Agder.
 

Statens vegvesens håndbøker vil være gjeldende der kommunens veinormal ikke beskriver annet.

Landbruksvei

Det finnes egen forskrift for bygging av landbruksvei. Ønsker du mer opplysninger om dette, kontakt landbruksforvaltningen via kommunens sentralbord.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 03 00
Sentralbordet er åpent kl 9-15
Torsdager kl 9-17

Besøksadresse
Arendalsveien 23
4876 Grimstad
Se Arendalsveien 23 i kart

Postadresse
Postboks 123
4891 Grimstad

E-post
postmottak@grimstad.kommune.no 
NB! Ikke skriv sensitiv eller fortrolig informasjon i e-post.