Nyheter

  • Grimstad er årets lærlingekommune

    KS Agder har i dag gitt prisen for å Årets lærlingekommune til Grimstad, basert på en helhetlig vurdering.- Formidling av lærlinger er særdeles viktig for å motvirke ungt utenforskap på Agder og bidra til aktiv yrkesdeltakelse i de kommende år. Selv om det er et stykke frem til vi når målsetningen våre, så er det gøy at den jobben som gjøres blir lagt merke til, sier ordfører Beate Skretting.