Nyheter

  • Telefontid i hjemmetjenester og rehabilitering

    Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering innfører telefontid. På ukedager er telefonen åpen 12.30-14.00 og 18.00-19.00. Lørdager, søndager og helligdager er det telefontid kl. 12.30 - 13.30. Både du som mottar tjenester og pårørende kan ringe i de oppgitte tidsrommene. Utenfor telefontiden benyttes digital innbyggerdialog som kommunikasjonsform med tjenesten.