Innsyn og postliste

 Postliste for Grimstad kommune

Åpenhet og innsyn er viktig for demokratiet og kan bidra til å øke innbyggernes engasjement for lokaldemokratiet. 

Hva er postliste?

I utgangspunktet er all post (også e-post) sendt til kommunen offentlig, og vil legges ut på den offentlige postlisten. Postlisten gir oversikt over kommunens inn- og utgående post og internpost sendt via kommunens sak- og arkivsystem. Postlisten publiseres med noen dagers forsinkelse, vanligvis 3 dager, og er tilgjengelig i 1 år.

Dette publiseres ikke på postlisten: 

Dokumenter som gjelder elever, klienter og personalsaker legges ikke ut på postlisten.

Du kan få innsyn ut fra tre ulike lover:

 

Lover og forskrifter