Postliste og innsyn

 Postliste for Grimstad kommune


Åpenhet og innsyn er viktig for demokratiet og øker innbyggernes engasjement for lokaldemokratiet. Det gir også mulighet til å kontrollere og påvirke kommunens virksomhet. 

Hva inneholder postlisten? 

Postliste (offentlig journal) er en oversikt over post til og fra kommunen, som er registrert i kommunens arkivsystem. Postlisten publiseres vanligvis med tre arbeidsdagers forsinkelse og er tilgjengelig i ett år.

Dette publiseres ikke på postlisten 

Dokumenter som gjelder elever, klienter, erstatningssaker og personalsaker legges ikke ut på postlisten.

Rett til innsyn i offentlig virksomhet 

Alle har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre, dersom det ikke er bestemt noe annet i lov/forskrift. Dette er et grunnleggende demokratisk prinsipp.

Hovedregelen i loven er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn. Dette betyr at henvendelser inn til kommunen – og svar vi gir ut – blir registrert i våre saksbehandlingssystemer (journalført) og publisert på våre offentlige postlister. 

Det er ikke noe krav at den som krever innsyn må ha saklig interesse. Innsynskravet må imidlertid gjelde en bestemt sak, eller i rimelig utstrekning saker av bestemt art.

Dokumenter som er unntatt offentlighet, vises som avskjermet i postlisten, fordi de er påført lovhjemmel som unntar dem fra publisering.

Slik bestiller du innsyn  

På eInnsyn kan du søke etter et bestemt dokument i postlisten eller du kan bruke filtreringsfunksjonen til å se postlisten for en dag eller en lengre periode. Trykk på knappen "Bestill" for å be om innsyn i et dokument.
Veiledning - slik bestiller du innsyn i et dokument via eInnsyn

Retningslinjer for innsyn