Eiendomsskattelistene er ute

Torsdag 29. februar ble fakturaene for eiendomsskatt sendt ut. Kommunen har også lagt ut eiendomsskattelistene for 2024. 

I månedsskifte februar/mars hvert år, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn. De ligger ute i fire uker. 

Kommunestyret har gjort vedtak om at gjeldende eiendomsskattetakster skal kontorjusteres, og for 2024 innebærer det en økning av takstene med 2,5 prosent. Det er videre vedtatt en økning av bunnfradraget fra 140 000 til 200 000 for 2024. 

Faktura for tredje termin er å regne som eiendomsskatteseddel for skatteåret 2024. Vedtak om utskriving av eiendomsskatt på den enkelte eiendom, og det takstvedtaket som utskrivingsvedtaket bygger på, kan påklages. Skriftlig klage sendes til eiendomsskattekontoret. 

Grunnet kontorjustering 2,5 prosent og økning i bunnfradrag til 200 000, vil enkelte faktura på termin tre ha noe lav sluttsum. 

Mer informasjon om Eiendomsskatteliste og eiendomsskatt finner du på kommunens nettside: