Kommuneplan

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter både en samfunnsdel og en arealdel.
Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen.

Kommuneplanens langsiktige del har et 12-årig planperspektiv.

Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035

Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel

Arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel startet opp i 2021. Vi har opprettet en egen siden der du finner informasjon om arbeidet.
Lenke til prosjektsiden om revisjon av kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel 2019-2031

Grimstad kommunestyre har i møtet 27.10.20, sak 20/166 i medhold av plan- og bygningsloven §11-17 vedtatt Kommuneplanens arealdel 2019-2031.

Kommuneplanens arealdel består av kart, bestemmelser og beskrivelse med konsekvensutredning.

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel er i gang.  Vi har opprettet en egen siden der du finner informasjon om arbeidet.