Kabelsanering for Telenor i området Skiftenes

I juli starter arbeidet med sanering av Telenors kabelnett. Arbeidet, som vil foregå i området rundt Skiftenes, vil holde på fram til oktober 2024. 

Det er selskapet Linjeproff AS som har inngått avtale med Telenor om å utføre arbeidet. De har inngått en avtale for prosjektering, planlegging og utbygging av Telenors teletekniske infrastruktur i Norge. 

Arbeidet i området Skiftenes starter etter planen opp i uke 27 (juli).

I et brev til kommunen skriver Linjeproff AS at på grunn av arbeidets art, vil de være avhengig av å benytte seg av motorkjøretøy for nødvendig transport av utstyr og mannskap. Transporten vil foregå langs eksisterende stolpetraseer, og til og fra offentlig vei. De varsler derfor om at de vil bruke ATV og beltegående kjøretøy langs eksisterende tele/el-linjer. 

Miljø- og naturvern

Selskapet ønsker å få opplyst om det er områder de må ta ekstra hensyn til i forbindelse med miljø- og naturvern. 

– Vi vil selvfølgelig bestrebe oss på å ivareta natur/fauna på best mulig måte, og ønsker oss et godt samarbeid  med både kommunen og private grunneiere som måtte bli berørt, skriver de. 

Arbeidet skal etter planen være ferdig i løpet av oktober 2024.

Har du spørsmål i forbindelse med arbeidet?

E-post: 

sanering@linjeproff.no 

Telefon:

  • Contract & Communication Manager – Jørn-Bjarne Johansen, telefon: 90 58 19 29
  • Project support, Ronny Østli, telefon: 90 99 71 14

Her er områdene hvor de skal gjøre en jobb: 

Kart over deler av Grimstad. Viser hvor saneringen av Telenors kabelnett skal foregå, det er i området rundt Skiftenes - Klikk for stort bilde