Representanter til samarbeidsutvalg i skoler og barnehager

Representanter til samarbeidsutvalg i skoler og barnehager ble valgt i Oppveks- og utdanningsutvalget 24. november 2015:

Representanter til samarbeidsutvalget på skolene:

 • Eide skole Kjersti Rørmoen (Sp)
 • Holviga barneskole Lene Dolly Langemyr (FrP)
 • Holviga ungdomsskole Line Ostad (H)
 • Langemyr skole Line Ostad (H)
 • Landvik skole Marit Grefstad (Ap)
 • Jappa skole Bjørnar Birkedahl (Ap)
 • Frivoll skole Marit Grefstad (Ap)
 • Grimstad ungdomsskole Bjørnar Birkedahl (Ap)
 • Fjære barneskole Pål Anders Topland (KrF)
 • Fjære ungdomsskole Ole Martin Hodnebrog (Sp)
 • Fevik skole Lene Dolly Langemyr (FrP)

Representanter til samarbeidsutvalget for barnehagene:

 • Eide barnehage Kjersti Rørmoen (Sp)
 • Grimstad barnehage Kenneth Sørensen (H)
 • Tønnevoldskogen barnehage Kenneth Sørensen (H)
 • Storgata barnehage Gyro Haglund (Ap)
 • Hausland barnehage Gyro Haglund (Ap)

Dersom et SU-medlem må melde forfall til et møte, har vedkommende ansvar for å kontakte et av de andre politisk oppnevnte medlemmene fra samme område (skole eller barnehage) og be om at denne stiller som vararepresentant.

Representanter til styret ved Hesnes Montessoriskole og Drottningborg ungdomsskole

 • Hesnes Montessoriskole: Knut Mørland (KrF)
 • Drottningborg ungdomsskole: Pål Anders Topland (KrF) med vara Ole Martin Hodnebrog (Sp)

Kontaktinfo

Politisk sekretariat:

Gerd Elsie Larsen
Telefon 37 25 04 97
Mobil: 907 91 916

Aud Helen Moe
Telefon 37 25 03 71
Mobil: 948 29 216

Nina Høyland
Telefon 37 25 04 38