Representanter til samarbeidsutvalg i skoler og barnehager

Representanter til samarbeidsutvalg i skoler og barnehager 2020-2023, ble valgt i oppvekst- og utdanningsutvalget 1. april 2020:

Representanter til samarbeidsutvalget på skolene:

 • Eide skole: Arne Kristian Ekra (V)
 • Holviga barneskole: Arne Kristian Ekra (V)
 • Holviga ungdomsskole: Per Osnes (KrF)
 • Langemyr skole: Kjersti Rørmoen (Sp)
 • Landvik skole: Lisbeth Udjus (H)
 • Jappa skole: Inger Margrethe Harberg (H)
 • Frivoll skole: Per Osnes (KrF)
 • Grimstad ungdomsskole: Bjørnar Birkedahl (Ap)
 • Fjære barneskole: Rita Storvik Wold (Ap)
 • Fjære ungdomsskole: Rita Storvik Wold (Ap))
 • Fevik skole: Rita Storvik Wold (Ap)

Representanter til samarbeidsutvalget for barnehagene:

 • Eide barnehage: Kjersti Rørmoen (Sp)
 • Hausland barnehage: Arne Kristian Ekra (V)
 • Markveien kulturbarnehage: Bjørnar Birkedahl (Ap)
 • Storgata barnehage: Bjørnar Birkedahl (Ap)

Dersom et SU-medlem må melde forfall til et møte, har vedkommende ansvar for å kontakte et av de andre politisk oppnevnte medlemmene fra samme område (skole eller barnehage) og be om at denne stiller som vararepresentant.

Representanter til styret ved Hesnes Montessoriskole og Drottningborg ungdomsskole

 • Hesnes Montessoriskole: Inger Margrethe Harberg (H)
 • Drottningborg ungdomsskole: Per Osnes (KrF)