Varaordfører Kjetil Glimsdal

Kjetil Glimsdal (KrF)

Mobil: 90 05 98 37
E-postkjetil.glimsdal@politiker.grimstad.no

Kjetil Glimsdal er valgt til varaordfører for perioden 2023–2027 og er ansatt i 40% stilling.

Varaordførerens oppgaver

  • Dersom ordføreren midlertidig trer ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører.
    I slike tilfeller vil varaordføreren ha ansvaret for ordførerens ordinære oppgaver.
  • Vigsler ved borgerlig vielse
  • Ansvarlig for den årlige nyttårsmottakelsen