Vedtaksprotokoll for kommunestyret

Vedtaksprotokollene viser alle vedtak som er gjort i kommunestyret i hver enkelt valgperiodene siden 2007:


Vedtakene i samtlige råd og utvalg finner du i politisk møtekalender.

Har du spørsmål?

Politisk sekretariat

Aud Helen Moe
Telefon: 37 25 03 71
Mobil: 94 82 92 16

Matias V. Voldsjø
Mobil: 93 87 58 73