Søke, endre eller si opp barnehageplass

Hvordan søker jeg barnehageplass?

I Barnehageportalen søker du elektronisk og må registrere en egen søknad for hvert barn. Du kan søke inntil fem barnehager. Før du søker kan det være lurt å sjekke barnehagens vedtekter som gir informasjon om for eksempel opptakskriterier, ferie, oppsigelse, pris og åpningstider. Vedtektene finner du på barnehagenes nettsider.
Svarfrist ligger i brevet du får tilsendt når barnet ditt har fått tildelt plass.
Oversikt over alle barnehagene i Grimstad.

Kommunen har felles, samordnet opptak for både kommunale og private barnehager.

Si opp eller endre plass

Du sier opp eller endrer barnehageplassen i foreldreportalen.

Når må jeg søke om barnehageplass?

Søknadsfrist er 1. mars hvert år for hovedopptaket. Barnet begynner da i barnehagen i august.

Det er også mulig å søke barnehageplass gjennom hele året. Om du søker etter 1. mars vil du stå på venteliste for de barnehagene du har søkt. Du vil få tilbud om plass dersom det blir ledig plass.
Lenke til elektronisk søknad i Foreldreportalen

Har du ikke norsk personnummer?

Dersom du ikke har norsk personnummer, må kommunen registrere søknaden din. Send e-post til en av oss i stab oppvekst, slik at vi kan hjelpe deg.

Hva koster en barnehageplass?

Oversikt over priser, søskenmoderasjon og redusert betaling.

Slik prioriterer vi

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal gjøres en sakkyndig vurdering for å avgjøre om barnet har nedsatt funksjonsevne.

Barn som det er fattet vedtak om (etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd) har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.

Barnehagetyper og -plasser

Alle barnehager og familiebarnehager har åpningstid på inntil 9-10 timer pr. dag.

Alle barnehagene tilbyr hel- og deltidsplasser.

Kan jeg søke om plass hvis barnet ikke bor i Grimstad kommune?

Du kan søke om barnehageplass i Grimstad uten at barnet bor i kommunen, men i kommunale barnehager må barnet ha bostedsadresse i Grimstad ved oppstartsdato.

.

Kontaktinfo

Barnehagefaglig rådgiver
Tove Lyngedal 
Mobil: 99 42 42 68

Barnehagefaglig rådgiver
Hilde Storsæter
Telefon: 91 82 90 16

Skal du sende melding om noe sensitivt?