Psykisk helse for barn og unge

Hvem gjelder tilbudet for?

Tilbudet gjelder for barn og ungdom mellom 0 og 18 år.

Hvem kan hjelpe meg?

Du kan henvende deg til følgende steder:

 • Grimstad familiesenter
  Grimstad familiesenter er et forebyggende og helsefremmende tiltak for barn og ungdom, familiene deres og øvrige nettverk
 • Helsestasjonen
 • Helsestasjon for ungdom 
 • Skolene
  Psykisk helsearbeider og ruskonsulent er tilgjengelig på Dahlske videregående skole.

  Psykisk helsearbeider på ungdomsskolene.
  På grunnskolene kan du henvende deg til sosiallærer eller helsesykepleier.
 • PP-tjenesten 
 • Fastlegene
 • Seksjon for psykisk helse i Grimstad (hverdager mellom 9 og 15)
   

Akutt hjelp

Trenger du akutt hjelp, ta kontakt med fastlegen din eller legevakten (på kveldstid).

Andre nyttige adresse og telefonnummer

Kontaktinformasjon til lokale og nasjonale organisasjoner med arbeid innen psykisk helse

Serviceeklæring

Serviceerklæring psykisk helse

Kontaktinfo

Fagleder Ståle Arvill Strand
Telefon: 37 25 04 48 (09.00-15.00)
Mobil: 913 64 977 (09.00-15.00)

Besøksadresse
Fjæreveien 34, Dømmesmoen

Skal du sende melding om noe sensitivt?