Psykisk helse for barn og unge

Hvem gjelder tilbudet for?

Tilbudet gjelder for barn og ungdom mellom 0 og 18 år.

Hvem kan hjelpe meg?

Du kan henvende deg til følgende steder:

 • Grimstad familiesenter
  Grimstad familiesenter er et forebyggende og helsefremmende tiltak for barn og ungdom, familiene deres og øvrige nettverk
 • Helsestasjonen
 • Helsestasjon for ungdom 
 • Skolene
  • Grunnskolene (barne- og ungdomsskolene): Du kan henvende deg til helsesykepleier eller sosiallærer.
  • Dahlske videregående skole: Du kan henvende deg til helsesykepleier. Ruskonsulent, psykisk helsearbeider, sosiallærer/rådgiver er også tilgjengelig.
  • Drotningborg videregående skole og Blå Kors videregående skole: Du kan henvende deg til helsesykepleier. Sosiallærer/rådgiver er også tilgjengelig.

 • PP-tjenesten
 • Fastlegene
 • Seksjon for psykisk helse i Grimstad (hverdager mellom 9 og 15)
   

Akutt hjelp

Trenger du akutt hjelp, ta kontakt med fastlegen din eller legevakten (på kveldstid).

Andre nyttige adresse og telefonnummer

Kontaktinformasjon til lokale og nasjonale organisasjoner med arbeid innen psykisk helse

Kontaktinfo

Grimstad familiesenter
Telefon 37 25 06 15
E-post: familiesenteret@grimstad.kommune.no
NB! Ikke skriv sensitiv informasjon i e-post

Adresse
Fjæreveien 34, 4885 Grimstad
Se Grimstad familiesenter i kart