Trinn 9 - Tidsbegrenset opphold i institusjon

Trinn 9 i innsatstrappen handler om rehabilitering, avlastning, kommunal øyeblikkelig hjelp og omsorg ved livets slutt.

Innbyggere i Grimstad som har omfattende behov for helse- og omsorgstjenester i perioder, får tidsbegrenset opphold i institusjon.

Grimstad kommune har tidsbegrensede tilbud som:

  • forebygger funksjonsfall hos innbyggere
  • rehabiliterer innbyggere etter funksjonsfall og forebygger at behovet for mer inngripende hjelpetiltak øker.
  • avlaster og støtter pårørende som står i omfattende omsorgsoppgaver over tid. Målet er å hindre overbelastning, ved at omsorgsyter får nødvendig fritid, ferie og mulighet til å delta i vanlige aktiviteter.
  • muliggjør helhetlig og tverrfaglig utredning for å avklare riktig innsats
  • kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH), som gir et godt alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter som er vurdert av lege og anses å være medisinsk avklart.

Tidsbegrenset opphold

Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) - interkommunalt

Digitale og tekniske løsninger

  • Trygghets – og varslingsanlegg
  • Lokaliseringsteknologi
  • Velferdsteknologi