Boligkontoret i Grimstad

Hva gjør boligkontoret?

Boligkontoret i Grimstad kommune behandler personrettede lån og tilskudd fra Husbanken, bostøtte og kommunale utleieboliger som sine hovedoppgaver. Innenfor disse områdene tilbyr vi råd og veiledning, behandler søknader og gir tilslag eller avslag.

Hvem kan få hjelp av boligkontoret?

Vår oppgave er å bidra til at personer og familier som er vanskeligstilte på boligmarkedet får råd og veiledning om hvordan man kan skaffe seg, eller beholde, en bolig. Å være vanskeligstilt på boligmarkedet er å ikke ha mulighet til å skaffe seg bolig på egenhånd fordi man har sosiale problemer eller fysiske og/eller psykiske helseproblemer. Boligkontoret hjelper også med å skaffe boliger til flyktninger.

Boligkontorets tjenester

For å lese mer om våre tjenester og søke om bolig, lån eller tilskudd kan du navigere deg videre ved å følge en av linkene under:

Kontaktinfo

Boligkontoret
Telefon 37 25 03 00
E-post til boligkontoret