Nyttig kontaktinformasjon innen psykisk helse

Kriseteam

Grimstad kommune har et psykososialt kriseteam som har til oppgave å hjelpe mennesker i akutte situasjoner som rammer liv og helse i alvorlig grad. Kriseteamet er et beredskapsteam som skal kunne aktiviseres på kort varsel når ting skjer.
Teamet skal være en ekstra ressurs og hjelp når det er nødvendig med tidlig innsats i en akutt fase før andre hjelpesystemer er klare til å yte hjelp.

Hvordan komme i kontakt med psykososialt kriseteam?

Legevakt, fastlege eller andre nødinstanser kan kontakte psykososialt kriseteam. Privatpersoner skal ikke selv kontakte kriseteamet.

Treffstedet

Adresse: Kirkegaten 1, 4878 Grimstad
Telefon: 97 97 23 24
Treffsted for personer med psykisk helseproblem. Her er tilbud som; Kafe, gruppesamtaler, sosialt samvær og aktiviteter.
Mental Helse er eier av treffstedet og har kontor og adresse her.

LPP - Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

LPP har kontor på Treffstedet.
Adresse: Kirkegt. 1, 4878 Grimstad
Telefon: 90 07 84 17
Hjemmeside til LPP

Angstringen Grimstad

Angstringen er for alle med angst og som har lyst til å jobbe med sin egen angst.
Angstringen i Grimstad holder til i Kirkegaten 1, i samme bygg som Mental helse og Landsforeningen for Påførende innen psykiatri.
Les mer på angstringen.no eller ta kontakt på telefon 95 88 72 70

DPS (Distriktspsykiatrisk senter)

Allmenpsykiatriske poliklinikker:
Adresse: Poliklinikk Vest, base i Grimstad, Bark Silas' vei 7 (2. etasje i Meny-bygget).
Telefon: 95 19 31 00