Psykisk helse for voksne

Hvem gjelder tilbudet for?

Tilbudet gjelder fra du er 18 år.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi kan veilede, motivere, utfordre og inspirere deg gjennom aktiviteter eller samtaler, til en bedre mestring av eget liv. Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre.

Hvem kan jeg kontakte?

  • Fastlegen din
  • Legevakten (på kveldstid)
  • Seksjon for psykisk helse i Grimstad (hverdager mellom 9 og 15)

Slik søker du

Søknad sendes til og behandles av tjenestekontoret.

Søknad

Akutt hjelp

Trenger du akutt hjelp, ta kontakt med fastlegen din eller legevakten (på kveldstid).

Andre nyttige adresse og telefonnummer

Kontaktinformasjon til lokale og nasjonale organisasjoner med arbeid innen psykisk helse

Serviceerklæring

Serviceerklæring psykisk helse

Klagebehandling

Klage på helse- og omsorgstjenester 

Kontaktinfo

Fagleder Ståle Arvill Strand
Telefon: 37 25 04 48 (09.00-15.00)
Mobil: 913 64 977 (09.00-15.00)

Besøksadresse
Fjæreveien 34, Dømmesmoen

Skal du sende melding om noe sensitivt?