Gruppetilbud innen psykisk helse

 Kurs i belastningsmestring - KIB

Hva er KIB-kurs?

Kurs i belastningsmestring (KIB-kurs) er et kurs der du lærer metoder og teknikker for å mestre belastninger knyttet til både helse, arbeids- og privatliv. Kurset går over 10 ganger. 

Eksempler på belastninger kan være tidspress, for mye eller for lite utfordringer, lite kontroll over egen arbeids- eller livssituasjon, problemer i mellommenneskelige forhold, familiekonflikter, sykdom/helseproblemer, økonomiske problemer, eller livskriser.

Kurset bygger på kognitiv sosial læringsteori som vektlegger sammenhengen mellom egne tanker, problemforståelse og problemløsning.

Et viktig element på kurset er å lære, kjenne igjen og endre tanker som vedlikeholder og forsterker belastninger og bli bevisst på egne mestringsstrategier.

Et annet element er å øke aktiviteter, hendelser eller opplevelser som gir eller har gitt glede.

Det tredje elementet er problemer knyttet til å forholde seg til andre mennesker, og fokus er på hvordan man kan bedre evnen til å sette grenser for seg selv og andre.

Kurset er ikke samtaleterapi, men vi tar opp aktuelle problemområder generelt, og den enkelte arbeider videre med egne utfordringer ved å prøve ut metodene/teknikkene som læres på kurset i egen hverdag.

Hvem kan få tilbudet?

Kurset er utarbeidet for voksne som har behov for å bedre evnen til å regulere og mestre belastninger knyttet til både helse, arbeids- og privatliv. Tegn på overbelastning kan være muskelspenninger, slitenhet, uro og rastløshet, mindre glede, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, bekymring/grubling og søvnvansker.

Kurset er ikke egnet for dem som går på benzodiazepiner.

Hvordan få tilbudet?

Du kan få henvisning til kurset fra sin fastlege/behandler, gjennom annen kontakt med helsetjenesten eller ved å ta direkte kontakt med oss. Alle må ha en forsamtale med kursholderne før kursstart hvor hensikten er å vurdere om kurset er det riktige tilbudet for den enkelte ut fra nåværende situasjon. 

Hva koster det?

Kurset koster 500 kroner. Kursmateriell er inkludert i prisen. 

Påmelding                                       

 Tankeviruskurs

Er selvtilliten frynsete og bekymringene hyppige? Lyst til å lære noen teknikker for å få det bedre? Kanskje le litt og bli kjent med noen hyggelig folk? Da kan du melde deg på et Tankevirus-kurs!

Tankevirus er et nyttig og gøyalt mestringskurs om hvordan tankene og oppmerksomheten påvirker humøret og handlingene dine. Kurset er utviklet av norske psykologer og forskere, og presenterer negative tanker som ulike tankevirus som kan behandles med psykologiske vitaminer

Målet med kurset

  • Kunnskap om normalfungering og hvor vanlig det er å ha negative tanker. Du lærer at tanker i seg selv er harmløse, det er hvordan vi reagerer på tanker som potensielt kan gjøre oss syke.
  • Kunnskap om det psykologiske immunforsvaret, og om hvordan det påvirker psykisk helse. Du lærer også om hvordan du skal ta vare på det psykologiske immunforsvaret ved å lage gode rammer for deg selv. 
  • Kunnskap om ulike tankevirus, og trening i å identifisere dem hos deg selv.
  • Ved hjelp av psykologiske vitaminer lærer du hensiktsmessige måter å forholde deg til tankene dine slik at du i større grad kan fungere, også i perioder med mye negative tanker.

    På nettsiden Tankevirus kan du lese mer om kurset

Kursene går over 2 x 2 timer. 
Kursene foregår på Vikhuset kurssenter

Hva koster det?

Kurset er gratis.

Påmelding

Kontakt Martin Sørvåg eller Hege Igland for å melde deg på.                            

Nytt tankeviruskurs starter 13. mars 

Kurset går over 2 x 2 timer. 

  • 13. mars kl. 14–16
  • 20. mars kl. 14–16
     

 Kurs i mestring av depresjon - KID 

KID-kurs er basert på kognitiv atferdsterapi og skal bidra til økt mestring av depressive symptomer og forhindre tilbakefall. Kurset er laget for deg som er over 18 år, og som i perioder er nedstemt eller lettere deprimert.

På kurset vil du lære metoder og teknikker for å mestre utfordringer knyttet til depresjon. Kursdagene er ledet av utdannede og godkjente kursledere, og deltagere vil også få hjemmeoppgaver. Deltagere kjøper en egen bok, som vil følges gjennom hele kurset.

Alle som er interessert i kurs vil bli invitert til en individuell samtale før oppstart, slik at vi sammen kan finne ut om KID kan være hensiktsmessig.

Kan dette kurset være noe for deg?

Da kan du kontakte:

Hva koster kurset?

Selve kurset er gratis, men det er en egenandel på 500 kroner, som dekker kursmateriell.