Miljøtjeneste

Hvem kan få miljøtjeneste?

Miljøtjenesten er for dem som har, eller har hatt, utfordringer med rusmidler eller psykisk helse, og som har behov for oppfølgning og veiledning.

Hva gjør miljøtjenesten?

Miljøtjenesten ønsker å gi deg råd og veiledning om utfordringer du har i hverdagen. Det kan for eksempel være oppfølgning og veiledning på økonomi, praktiske gjøremål og planlegging av hverdagen. Vi kan støtte deg på avtaler med for eksempel lege, sykehus og NAV.

Miljøtjenesten ønsker å hjelpe i forberedelser før behandlingsopphold eller soning, holde kontakten mens du er borte og hjelpe deg å planlegge hva som skal skje når du kommer tilbake til kommunen.

Vårt mål er å bidra til at du skal mestre hverdagen, oppnå selvstendighet og livskvalitet i hverdagen.

Vårt overordnede mål er å motivere til ønske om rusfrihet og bedring av psykisk helse. 

Søke om miljøtjeneste

Søke om miljøtjeneste