Forbedringsveilederopplæring

Høsten 2023 er andre kull forbedringsveilederopplæring Agder

Kommunene på Agder ved USHT og Sørlandet sykehus samarbeider om regional forbedringsveilederopplæring for ansatte innenfor helse- og omsorg i kommuner i Agder og SSHF. Erfaringer fra andre organisasjoner viser at et viktig suksesskriterium for vellykket forbedringsarbeid er tilgang på en lokal veileder. Deltakerne vil få fordypning i forbedringskunnskap og lære om grunnleggende metoder innen veiledning.

Om utdanningen

Opplæringen er praktisk orientert. I kursperioden skal deltakerne veilede et pågående forbedringsarbeid, primært knyttet til den regionale forbedringsagentutdanning Agder som avvikles parallelt. Undervisningsformen varierer mellom teori og praktiske øvelser. Det blir stort fokus på din rolle og funksjon som veileder. Selve opplæringen går over fem måneder, og videreføres med nettverkssamlinger og veiledning av forbedringsagent frem til sommeren.

Har du lyst til å delta i opplæringen?

Har du lyst til å delta i forbedringsveilederopplæringen, ta kontakt med oss.  

Program 20232024

  • 25. og 26. august – kl. 9–16: Oppstartsamling, to påfølgende dager (fysisk samling)
  • 1. september: Delta på litt av oppstartsamling med forbedringsagentene (fysisk samling)
  • 14. september – kl. 13.30–15: Digital nettverkssamling
  • 19. oktober – kl. 9–16: Fysisk heldagssamling
  • 16. november – kl. 13.30–15: Digital nettverkssamling
  • 11. januar – kl. 9–16: Fysisk heldagssamling
  • 7. mars – kl. 13.30–15: Digital nettverkssamling
  • 25. april – kl. 13.30–15: Digital nettverkssamling
  • Sent mai – kl. 12–15.30: Felles avslutning med agenter (fysisk samling)

Presentasjon fra samlinger 2023–2024

Oppstartssamling 25. og 26. august

Presentasjoner fra samlinger 2022–2023

Digital samling 17. november 2022

Andre samling 20. oktober 2022

Digital samling 22. september 2022

Første samling 25. og 26. august 2022