Forbedringsveilederopplæring

Høsten 2022 starter første kull forbedringsveilederopplæring Agder

Kommunene på Agder ved USHT og Sørlandet sykehus samarbeider om regional forbedringsveilederopplæring for ansatte innenfor helse- og omsorg i kommuner i Agder og SSHF. Erfaringer fra andre organisasjoner viser at et viktig suksesskriterium for vellykket forbedringsarbeid er tilgang på en lokal veileder. Deltakerne vil få fordypning i forbedringskunnskap og lære om grunnleggende metoder innen veiledning.

Om utdanningen

Opplæringen er praktisk orientert. I kursperioden skal deltakerne veilede et pågående forbedringsarbeid, primært knyttet til den regionale forbedringsagentutdanning Agder som avvikles parallelt. Undervisningsformen varierer mellom teori og praktiske øvelser. Det blir stort fokus på din rolle og funksjon som veileder. Selve opplæringen går over fem måneder, og videreføres med nettverkssamlinger og veiledning av forbedringsagent frem til sommeren.

Har du lyst til å delta i opplæringen?

Har du lyst til å delta i forbedringsveilederopplæringen, ta kontakt med oss.  

Program

  • 25. og 26. august - kl. 9-16: Oppstartsamling, to påfølgende dager (fysisk samling)
  • 1. september: Delta på litt av oppstartsamling med forbedringsagentene (fysisk samling)
  • 22. september - kl. 13.30-15: Digital nettverkssamling
  • 20. oktober - kl. 9-16: Fysisk heldagssamling
  • 17. november - kl. 13.30-15: Digital nettverkssamling
  • 12. januar - kl. 9-16: Fysisk heldagssamling
  • 2. mars - kl. 13.30-15: Digital nettverkssamling
  • 20. april - kl. 13.30-15: Digital nettverkssamling
  • Tidlig mai - kl. 12-15.30: Felles avslutning med agenter (fysisk samling)

Presentasjoner fra samlinger

Digital samling 17. november 2022

Andre samling 20. oktober 2022

Digital samling 22. september 2022

Første samling 25. og 26. august 2022

Kontaktinfo

Merethe Andreassen Land
Mobil 98 65 28 55
Fagkoordinator Utviklingsavdelingen og USHT Agder (Øst)
Veileder i forbedringsarbeid

Sølvi J. Bryn
Mobil 91 72 39 97
Fagkoordinator Utviklingsavdelingen og USHT Agder (Øst)
Veileder i forbedringsarbeid