Betaling av eiendomsgebyrer

Kommunale avgifter/eiendomsgebyrer omfatter vann- og avløpsgebyr, slamgebyr, festeavgift og feie- og tilsynsgebyr.

Forfallsdatoer

Fakturering og forfallsdatoer

Kommunale avgifter faktureres månedlig og det er totalt 12 terminer. Normalt skal forfallsdato være 20. hver måned.

Månedlig faktura

Månedlig faktura er blitt vanlig hos de fleste leverandører av tjenester i dag, og våre kunder har ønsket det samme. På sikt jobber vi for å kunne tilby årlig betaling og tre terminer som et alternativ til 12 terminer for de som ønsker det. Foreløpig er det tekniske begrensninger som stopper det. Har du spørsmål, er det bare å ta kontakt.
Oversikt over kommunale avgifter og gebyrer.

Endre fakturamottaker

Som eier eller hjemmelshaver av en eiendom har du ansvaret for å betale de kommunale avgiftene.
Skjema for endring av fakturamottaker

Hva skjer ved hussalg?

Når huset ditt selges, sender megleren nødvendige dokumenter til Statens kartverk. Det går gjerne et par uker før salget blir registrert. Så snart salget er registrert, overføres informasjonen automatisk til kommunen. Når kommunen sender ut faktura på kommunale avgifter, vil fakturaen alltid gå til den som står som eier den dagen faktureringen skjer. Det kan derfor hende at du får faktura som ny eier skulle hatt, men dette pleier eiendomsmeglerne ta høyde for i oppgjøret med selges og kjøper. 

Vi tilbyr avtalegiro og eFaktura

Vi oppfordrer alle til å tegne avtale om eFaktura eller avtalegiro.
eFaktura-avtale oppretter du i nettbanken din.

Les mer om eFaktura på efaktura.no.

Hvorfor får jeg fakturaen for kommunale avgifter i Vipps?

Ved å klikke på Profil i Vipps, og deretter på Regninger og eFaktura, får du opp innstillingene dine for appen. Der kan du bestemme om du vil at fakturaene dine skal vises i Vipps.
Du kan også krysse av på Alltid Vipps eFaktura, og du får da automatisk opp alle regninger som eFaktura i Vipps, så lenge tilbyderen tilbyr det.

Det er viktig å være klar over at Vipps praktiserer dette annerledes. Der blir du automatisk Alltid eFaktura-kunde hvis du IKKE sier nei takk. Herfra går faktura til den som står som betaler på faktura fra Grimstad kommune.

Betales fakturaene mine to ganger?
Selv om fakturaen din vises både i nettbanken og i Vipps, passer Vipps på at den bare betales en gang.

Mine eiendommer

Gjennom tjenesten Mine eiendommer finner du informasjon som er knyttet til din eiendom. Her finner du blant annet fakturagrunnlaget, dokumenter, renovasjon, vannmåler, slam og feiing. Du må logge på med IDporten.

Kontaktinfo

Lars Næss
Konsulent
Telefon 37 25 03 30