Betaling av eiendomsgebyrer

Kommunale avgifter/eiendomsgebyrer omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr, slamgebyr, festeavgift og feie- og tilsynsgebyr.

Forfallsdatoer

Fakturering og forfallsdatoer

I forbindelse med overgang til nytt økonomisystem er det flere tilpasninger og kontroller som må gjøres for å sikre kvaliteten på fakturaen som kommer ut. Dette sammenfaller med at vi i år går over til 12 terminer på kommunale avgifter. Normal forfallsdato vil fremover være den 20. hver måned.

Månedlig faktura

Månedlig faktura er blitt vanlig hos de fleste leverandører av tjenester i dag, og våre kunder har ønsket det samme. På sikt jobber vi for å kunne tilby årlig betaling og tre terminer som et alternativ til 12 terminer for de som ønsker det. Foreløpig er det tekniske begrensninger som stopper det. Dette vil tidligst være på plass i 2018. Har du spørsmål, er det bare å ta kontakt.

Oversikt over kommunale avgifter og gebyrer.

Endre fakturamottaker

Som eier eller hjemmelshaver av en eiendom har du ansvaret for å betale de kommunale avgiftene.
Skjema for endring av fakturamottaker (PDF, 41 kB)

Hva skjer ved hussalg?

Når huset ditt selges, sender megleren nødvendige dokumenter til Statens kartverk. Det går gjerne et par uker før salget blir registrert. Så snart salget er registrert, overføres informasjonen automatisk til kommunen. Når kommunen sender ut faktura på kommunale avgifter, vil fakturaen alltid gå til den som står som eier den dagen faktureringen skjer. Det kan derfor hende at du får faktura som ny eier skulle hatt, men dette pleier eiendomsmeglerne ta høyde for i oppgjøret med selges og kjøper. 

Vi tilbyr avtalegiro og eFaktura

Vi oppfordrer alle til å tegne avtale om eFaktura eller avtalegiro.
eFaktura-avtale oppretter du i nettbanken din.

Les mer om eFaktura på efaktura.no.

Mine eiendommer

Gjennom tjenesten Mine eiendommer finner du informasjon som er knyttet til din eiendom. Her finner du blant annet fakturagrunnlaget, dokumenter, renovasjon, vannmåler, slam og feiing. Du må logge på med IDporten.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Bjørn André Christiansen
Konsulent
Telefon 37 25 03 07

Solveig Sauvik
Konsulent
Telefon 37 25 03 51