Betaling av eiendomsgebyrer

Kommunale avgifter/eiendomsgebyrer omfatter vann- og avløpsgebyr, slamgebyr, festeavgift og feie- og tilsynsgebyr.

Forfallsdatoer

Fakturering og forfallsdatoer

Kommunale avgifter faktureres månedlig og det er totalt 12 terminer. Normalt skal forfallsdato være 20. hver måned.

Månedlig faktura

Månedlig faktura er blitt vanlig hos de fleste leverandører av tjenester i dag, og våre kunder har ønsket det samme. På sikt jobber vi for å kunne tilby årlig betaling og tre terminer som et alternativ til 12 terminer for de som ønsker det. Foreløpig er det tekniske begrensninger som stopper det. Har du spørsmål, er det bare å ta kontakt.
Oversikt over kommunale avgifter og gebyrer.

Endre fakturamottaker

Som eier eller hjemmelshaver av en eiendom har du ansvaret for å betale de kommunale avgiftene.
Skjema for endring av fakturamottaker

Lenke til informasjon om avtalegiro, eFaktura og Vipps

Hva skjer ved hussalg?

Når huset ditt selges, sender megleren nødvendige dokumenter til Statens kartverk. Det går gjerne et par uker før salget blir registrert. Så snart salget er registrert, overføres informasjonen automatisk til kommunen. Når kommunen sender ut faktura på kommunale avgifter, vil fakturaen alltid gå til den som står som eier den dagen faktureringen skjer. Det kan derfor hende at du får faktura som ny eier skulle hatt, men dette pleier eiendomsmeglerne å ta med i oppgjøret mellom selger og kjøper.