Viltforvaltning og jakt

Påkjørsel av dyr

Kommunen har en egen ettersøksring som tar seg av skadet hjortevilt (rådyr, elg, og hjort) ved påkjørsel.
Skadet hjortevilt skal meldes til politiet på telefon 02800. Politiet vil da kontakte ettersøksringen.
Fredet vilt (ulv, gaupe osv.) og husdyr er ikke kommunens ansvarsområde.

Dersom du har kjørt på et dyr må du kontakte politiet på telefon 02800.

Jakttider

Se informasjon om jakttider på nettsidene til Miljødirektoratet.

Jakt på elg

Elgjakta i Grimstad følger nasjonal jakttid og er fra 25. september til 23. desember.

Jakt på bever

Landbruksnemnda vedtok september 2017 at  det fra 1.oktober. 2017 er det tillatt å jakte bever i hele Grimstad kommune. Det er ingen kvoter, men vi ønsker å ha en lignende bestand som vi har i dag.
Denne modellen er lik og samkjørt med de andre kommunene i nærhet til Grimstad.

Jakt på grågås

Grimstad kommune har vedtatt en forvaltningsplan for grågås, et av tiltakene i forvaltningsplan var tidlig jaktstart. Fylkesmannen i Agder har fastsatt forskrift om utvidet jakttid på grågås i Grimstad kommune for årene 2019, 2020 og 2021.


Søke om skadefelling av grågås
Søknad om skadefelling av grågås (DOCX, 192 kB)

Kanadagås og stripegås

Fylkesutvalget i Aust-Agder vedtok 27. juni 2017 å innføre forskrift om utvidet jakttid på kanadagås og stripegås. Det betyr at det åpnes for jakt på disse artene i perioden 26. juli til 23. februar i hele fylket.

Sjøfugljakt

Den kommunale og regionale viltforvaltningen har åpnet for gratis sjøfugljakt på utvalgte offentlige områder i Agder-skjærgården. Ordningen gjelder i 5 år frem til 2022, og det kan jaktes fra 10. september.

Elgbeitetaksering

Faun naturforvaltning AS utarbeidet i 2021  rapport fra den regionale elgbeitetakseringen i Agder.

Kommunale oppgaver

Fellingstillatelser og forvaltningsplaner

Kommunen utsteder fellingstillatelse og godkjenner flerårige forvaltningsplaner for hjortevilt og bever. Kommunen har rett til å kontrollere at jaktlag har avtale om godkjent ettersøkshund for jakt på hjortevilt.

Alle jaktlag i Grimstad er organisert. De får automatisk fellingstillatelse på de artene som kommunen utsteder fellingstillatelse på. Det gjelder hjortevilt og bever. For de andre viltartene trengs det ikke fellingstillatelse fra kommunen.

Skal det felles vilt utenom ordinær jakttid, på grunn av at viltet gjør skade osv., må det søkes kommunen. Søknaden sendes som brev, det finnes ikke noe eget skjema.

Jegerprøve

Det er som oftest lokale jeger- og fiskeforeninger som arrangerer jegerprøvekurs.
Ansvaret for gjennomføring av jegerprøvens teoretiske eksamen er delegert til kommunen, og utgiftene til dette dekkes av staten.

Har du spørsmål om jegerprøvekurs og jegerprøveeksamen, kan du kontakte kommunens miljørådgiver.

Les mer om jegerprøveeksamen på nettsidene til Miljødirektoratet.

Skade på dyrket mark påført av vilt

Kommunen kan gi tillatelse til felling av hjortevilt som gjør skade på dyrket mark. En forutsetning for at det skal kunne gis tillatelse etter dette er at det er gjennomført tiltak for å avbøte skadeomfanget.

Har du spørsmål?

Landbruksavdelingen

Fagansvarlig skogbruk
Karl Christian Langevoll
Telefon: 47 85 31 83

Fagansvarlig jordbruk
Magne Ottersland
Telefon: 37 25 03 63
Mobil: 97 51 44 46