Skjenkebevilling

Når trengs det skjenkebevilling?

Alminnelig skjenkebevilling

 • Hvis du skal starte et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om både serveringsbevilling og skjenkebevilling.
 • Hvis du har serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling i tillegg.
 • Hvis du overtar et eksisterende serveringssted med skjenkebevilling må du søke om både ny skjenke- og serveringsbevilling senest 30 dager etter dato for overdragelse.

Skjenkebevilling for en enkelt anledning (åpent eller lukket)

 • Hvis du leier forsamlingslokaler eller lignende, eller andre lokaler som er offentlig tilgjengelige, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet har serveringsbevilling.
 • Hvis du skal ha et arrangement som er åpent for publikum i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område.

Merk at listen ikke er uttømmende.

Hvordan få skjenkebevilling?

 • Du må søke til kommunen der virksomheten ligger eller arrangementet skal holdes, for å få skjenkebevilling.
 • Skjenkebevilling gis for et bestemt lokale eller areal.
 • Skjenkebevillingen gis til virksomheten som skal drive stedet.
 • Alkoholloven stiller krav om uklanderlig vandel.
 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om alminnelig skjenkebevilling eller skjenkebevilling for større arrangementer.
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år.
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling.

Hvordan søke om skjenkebevilling?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor som passer til din søknad. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Søknaden vil ikke bli behandlet før alle nødvendige bilag er sendt inn.

Søknadsfrist

Søknader som gjelder arrangementer i juli og første halvdel av august, må være sendt kommunen innen 30. juni hvert år.
Informasjon om vanlig saksbehandlingstid finner du lenger nede på siden.

Alminnelig skjenkebevilling

Gjelder for eksempel skjenkesteder som restauranter, puber, caféer osv.

Søke om skjenkebevilling

Følgende dokumentasjon må legges ved søknaden:

 • Dokumentasjon av eventuell overdragelse/eierskifte
 • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av virksomheten
 • Målsatt tegning over skjenkeområdet - inne og ute
 • Leiekontrakt
 • Tilsynsrapport fra brannvesenet (uten avvik og ikke eldre enn 1 år)
 • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven
 • Dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til virksomheten
 • Dokumentasjon på inngått arbeidskontrakt og yrkesskadeforsikring for ansatte

Skjenkebevilling for åpent eller lukket arrangement - én enkelt anledning

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor.
MERK: Det er ikke lov å nyte medbrakt alkoholholdig drikke når man har fått bevilling for en enkelt anledning (åpent eller lukket).

Skjenkebevilling - åpent eller lukket arrangement

Dokumentasjon til søknad om skjenkebevilling for et lukket arrangement (ambulerende)

 • Tegning/målsatt skisse over skjenkearealet innendørs
 • Tegning/målsatt skisse over skjenkearealet utendørs

Dokumentasjon til søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning (åpent arrangement)

 • Tegning/målsatt skisse over skjenkearealet innendørs
 • Tegning/målsatt skisse over skjenkearealet utendørs
 • Prosjektplan/utfyllende beskrivelse av arrangementet
 • Sikkerhets- og vaktplan
 • Kopi av politiets godkjennelse av arrangementet
 • Tillatelse til å benytte lokalene/arealene
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve

Endrede vilkår

 • Dersom du allerede har skjenkebevilling, men skal søke om endrede vilkår, må du bruke skjemaet under.
 • Bevillingssøker må straks søke om godkjenning av ny styrer eller stedfortreder ved endringer. Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve må legges ved.

Skjenkebevilling - endrede vilkår

Hva koster det?

Priser fra 1. januar 2024
Skjenkebevilling 2024
Bevillingstype Pris
Ordinær skjenkebevilling - minimumsgebyr pr. år 6 100
Stor enkeltanledning 6 100
Liten enkeltanledning 1 960
Ambulerende skjenkebevilling pr. gang 440
 • Saksbehandlingstiden for søknader om alminnelig skjenkebevilling er inntil fire måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet, sosialtjenesten, brannvesenet og skattemyndighetene.
 • Saksbehandlingstiden for søknader om en enkelt anledning (åpent arrangement) avhenger av størrelsen på arrangementet og kan variere fra inntil fire måneder til kun én uke.
 • Saksbehandlingstiden for søknader om en enkelt anledning (lukket arrangement) avhenger også av størrelsen på arrangementet, men er oftest på omtrent én uke.

Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk

Lenke til informasjon og skjema.

Lover og regler