Havn

Grimstad havn har sin hovedtyngde av arbeidsoppgaver innenfor følgende anvarsområder:

Priser, regler og vilkår 

Priser og vilkår for bruk av Grimstad havn (PDF, 2 MB)
Fartsforskrift til sjøs - Grimstad kommune 
Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann - Grimstad kommune

Kontaktinfo

Havnekontoret: 
Inger Aaseby Skorstad
Telefon: 37 25 01 69
Mobil: 916 31 327
Eposthavnekontoret@grimstad.kommune.no

Besøksadresse: 
Grimstad rådhus