Nyheter
Publisert 02.11.2020

Advokat Øyvind Tvedt fortsetter ordningen med gratis, juridisk hjelp. Det er mulig å bestille 20 minutters konsultasjon på rådhuset annenhver torsdag mellom kl 15 og 17.

Publisert 25.11.2020

Alle elever og ansatte ved Grimstad ungdomsskole gikk i karantene fra tirsdag kveld, da en av skolens medarbeidere har testet positiv på Covid-19. Skolen vil være fysisk stengt og ha digital undervisning inntil videre.

Publisert 24.11.2020

13. november kl 13 la kommunedirektør Tone Marie Nybø Solheim frem forslag til budsjett for 2021 og handlingsprogram for de neste fire årene.

Publisert 23.11.2020
Kommunedirektør og ordfører

Grimstad kommune og Tone Marie Nybø Solheim ble 17. november 2020 enige om at kommunedirektør fratrer stillingen. Kommunestyret gikk inn for en fremforhandlet avtale under et ekstraordinært møte.

Publisert 16.11.2020

Det kan nå søkes om midler til tiltak for at barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Søknadsfrist er 4. desember 2020.

Publisert 10.11.2020

5. november 202 ble det holdt informasjonsmøte om utbyggingen på Torskeholmen. Vi har nå fått opptaket fra møtet, slik at alle som ikke var tilstede eller så direktesendingen, kan se debatten og informasjonen som ble gitt. 

Publisert 24.10.2020

Kultur- og miljøutvalget behandlet i sitt møte 15. oktober tildelingen av årets kulturpris/kulturpriser. Fordi utvalget ønsker å vie ekstra oppmerksomhet til kulturlivet i år - en bransje som har stått under særlig press siden mars - blir det i år delt ut to uavhengige og likestilte priser, til to vinnere. Årets vinnere er Trond Audun Berg og Kjetil Røyset Jørgensen. To ildsjeler med et særlig engasjement for lokalhistorien, for nyskaping og dermed for styrking av kulturlivet i kommunen.

Publisert 16.10.2020

Juni 2020 vedtok kommunestyret ny, lokal forskrift om endring av skolekretsgrensene. Bestemmelsene gjelder fra skoleåret 2021-2022. Det tilbys overgangsordninger slik at elever som er innskrevet på en skole, og eventuelt har startet på en skole som ikke lenger vil være elevens nærskole, likevel kan få fullføre på skolen eleven har begynt på.

Publisert 07.10.2020

Grimstad kommune har nå lagt til rette for nettbasert bestilling av koronatest, slik at innbyggere kan bestille tid selv.

Publisert 10.08.2020

Advokat Øyvind Tvedt fortsetter ordningen med gratis, juridisk hjelp. Det er mulig å bestille 20 minutters konsultasjon på rådhuset annenhver torsdag mellom kl 15 og 17.

Publisert 07.08.2020

Da inviteres du til å delta i en forskningsstudie i regi av Universitetet i Oslo (UiO). Du må være over 18 år for å delta. 

Publisert 05.08.2020

Grunnet økende smittepress skjerpes reglene for besøkende til sykehjemmene ved Frivolltun og Feviktun. Alle som har vært utenfor Norge må vente ti dager før de kan komme på besøk til pasienter.

Publisert 05.08.2020

Sammen har vi så langt klart å hindre at noen har blitt smittet i Grimstad. Siden mange kommer tilbake fra ferie i inn- og utland i disse dager, så vil vi minne om reiserådene som gjelder for oss alle.

Publisert 01.07.2020

Tirsdag denne uken besøkte kommunal- og moderniseringsministeren Grimstad for å lære om Innovasjonspartnerskap Agder.

Publisert 25.06.2020

Innovasjon Norge forvalter Innovasjonspartnerskap på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet. 24. juni 2020 offentliggjorde Innovasjon Norge at Innovasjonspartnerskap Agder får 15 millioner for å utvikle felles løsning for trygghets- og varslingsteknologi, digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi for barn og unge.

Publisert 26.03.2020

Grimstad kommune vurderer å søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i 2020. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging.

Publisert 23.03.2020

Enhet psykisk helse og rus har opprettet en kontakttelefon og vi er tilgjengelige for en prat med deg som kanskje opplever økt bekymring, engstelse eller ensomhet.
Målet med tilbudet er en veiledende prat om hva du kan gjøre for å mestre hverdagen.Kontakttelefon 480 59 244 kl 9-15.

Publisert 13.01.2020

Det er satt av midler til støtteordning til tilskuddsordning for frivillige lag og foreninger som arbeider for mennesker i en vanskelig livssituasjon.

Publisert 19.12.2019

Grimstad kommune arbeider for tiden med bredbåndsutbygging basert på prosjekter for 2018 og 2019.  2018-prosjektene gjelder områdene Beisland-Nygrenda og Havstad, og 2019-prosjektene gjelder områdene Grefstad og Kleppekjærveien.

Publisert 14.06.2019

Den siste tiden har nyhetsbildet vært preget av hendelser som gjelder forurenset drikkevann, og dette har skapt usikkerhet  hos mange. I Grimstad kommune, som i hele Norge forøvrig, vurderes og kontrolleres drikkevannskvaliteten i henhold til den såkalte drikkevannsforskriften. Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille en rekke krav til vannforsyning og vannkvalitet.