Kontaktinfo

Hans Tveitereid
Enhetsleder
Mobil 951 24 488

Torgeir Neset
Telefon 37 25 04 02
Mobil 941 85 800

Christine Bjørndal Tønnesen
Arealplanlegger
Telefon 37 25 01 09

Stefan Jonsson
Arealplanlegger
Telefon 37 25 04 16

Maria Lauvdal
Arealplanlegger
Telefon 37 25 01 42

Jon Øyvind Reme
Arealplanlegger
Telefon 37 25 04 09 / 46519157 - epost