Veteraner i Grimstad

Siden 1947 har Norge deltatt med 120.000 menn og kvinner i internasjonale operasjoner i over 40 land i 100 forskjellige operasjoner.
Det er samfunnets ansvar at veteraner får den støtte og anerkjennelse de har krav på og fortjener.

Regjeringens oppfølgingsplan I tjeneste for Norge (2014) setter veteranenes oppgaver og innsats inn i en større sammenheng:

Kampen for fred, stabilitet og menneskerettigheter føres med ulike virkemidler over hele verden. Norge er med i dette arbeidet med humanitære midler og bistand, med støtte til politiske prosesser og med militære bidrag når det er påkrevet.

Dette er en innsats for verdier vi holder høyt. Det er også et arbeid for å ivareta våre nasjonale interesser i en ustabil verden, der konflikter langt borte raskt kan få konsekvenser for oss, nasjonalt og regionalt.

Våre soldater, polititjenestemenn og -kvinner, og andre utsendte fra justissektoren, gjør en stor innsats for å bidra til økt sikkerhet og stabilitet i andre land. Utsendte i utenrikstjenesten håndterer jevnlig krevende og belastende saker. Mange er stasjonert i områder med uro og konflikt. Alle løser vanskelige oppdrag i land med store utfordringer. De utsetter seg selv for sterke inntrykk og belastninger. Oppdragene løses på en fremragende måte.

For dette har de regjeringens og hele det norske samfunnets dype respekt og anerkjennelse.

Heldigvis er det få som opplever alvorlige skader. Men for dem dette gjelder blir livet forandret. Regjeringen ønsker med denne planen å legge forholdene til rette for en bedre tilrettelegging før, og god oppfølging etter, endt internasjonal tjeneste.

Veteranplan for Grimstad kommune (2020-2025)

Målgruppe for veteranplanen er alle norske statsborgere som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land fra utenriks-, justis- og forsvarssektoren. Planen omfatter ikke bare veteranene selv, men også deres familier og det lokalsamfunnet de er en del av.

8. mai er Nasjonal Veterandag og Frigjøringsdagen. Det er den viktigste dagen for å markere anerkjennelse for veteraner og deres familier.

Kommunene er ansvarlig for at alle personer som er bosatt i kommunen tilbys nødvendige oppvekst-, helse- og omsorgstjenester. For barn og unge vil fravær av foreldre over tid kunne være en utfordring. Hjelp til veteraner og deres familier ytes gjennom kommunens ordinære tjenester.

Nyttige lenker på kommunens nettside

Ved behov for akutt hjelp

  • Arendal legevakt er for medisinske problemstillinger som ikke kan vente til fastlegen neste dag
    Telefon: 116 117. Besøksadresse: Sykehusveien 1, 4838 Arendal
  • Ved behov for akutt helsehjelp: Ring 113

Nyttige lenker – nasjonale

Lokale foreninger

Kontaktinfo

Kommunens veterankontakt
Ragnar Theis Holvik, spesialrådgiver
Mobil 458 86 607
E-post Ragnar.theis.holvik@grimstad.kommune.no