For politikere

Reglement for folkevalgte i Grimstad kommune

Lenke til kommuneplan og styringdokumenter

Vedtaksprotokoll for kommunestyret

Vedtaksprotokollene viser alle vedtak som er gjort i kommunestyret i hver enkelt valgperiodene siden 2007

HR-portalen

Tapt arbeidsfortjeneste, møtegodtgjørelse og kjøregodtgjørelse 

Politikere skal selv registrere krav om tapt arbeidsfortjeneste, møtegodtgjørelse og kjøregodtgjørelse. Dette må gjøres i HR-portalen og det skal gjøres månedlig.

Hvis du har spørsmål om tilgang til HR-portalen eller utfylling av skjemaet, kan du kontakte politisk sekretariat.

Sjekk lønnsslipp eller skriv reiseregning

Registrering av kontaktopplysninger - folkevalgte

For at Grimstad kommune skal kunne utbetale godtgjørelse til politikere og foreta nødvendig kommunikasjon, er vi avhengige av kontaktopplysninger og bankkonto. 

Vennligst fyll ut skjemaet under. Du må logge deg på med ID-porten.

Registrering av kontaktopplysninger - folkevalgte

Styrevervregisteret

Lenke til styrevervregisteret

Har du spørsmål?

Politisk sekretariat

Aud Helen Moe
Telefon: 37 25 03 71
Mobil: 94 82 92 16

Matias V. Voldsjø
Mobil: 93 87 58 73