For politikere

Reglement for folkevalgte i Grimstad kommune

Lenke til kommuneplan og styringdokumenter

Vedtaksprotokoll for kommunestyret

Vedtaksprotokollene viser alle vedtak som er gjort i kommunestyret i hver enkelt valgperiodene siden 2007

HR-portalen

Tapt arbeidsfortjeneste og kjøregodtgjørelse 

Politikere skal selv registrere krav om tapt arbeidsfortjeneste, kjøregodtgjørelse og møtegodtgjørelse. Dette må gjøres i HR-portalen og det skal gjøres månedlig.

Hvis du har spørsmål om tilgang til HR-portalen eller utfylling av skjemaet, kan du kontakte politisk sekretariat.

Sjekk lønnsslipp eller skriv reiseregning.

Registrering av kontaktopplysninger - folkevalgte

For at Grimstad kommune skal kunne utbetale godtgjørelse til politikere og foreta nødvendig kommunikasjon, er vi avhengige av kontaktopplysninger og bankkonto. 

Vennligst fyll ut skjemaet under. Du må logge deg på med IDporten.

Registrering av kontaktopplysninger - folkevalgte

Styrevervregisteret

Lenke til styrevervregisteret

Kontaktinfo

Politisk sekretariat:

Gerd Elsie Larsen
Telefon 37 25 04 97
Mobil: 90 79 19 16

Aud Helen Moe
Telefon 37 25 03 71
Mobil: 94 82 92 16

Nina Høyland
Telefon 90 97 79 11