Representanter i styrer, utvalg og råd

  • Valgte representanter i styrer, utvalg og råd
    Oversikt over hvem som er valgt til å sitte i ulike utvalg, styrer, råd, nemnder m.m. i Grimstad kommune i perioden 2019-2023 vil bli oppdatert så snart som mulig. 
  • Lenke til politisk møtekalender og saksdokumenter
    Her finner du e-postadresse og telefonnummer til medlemmer og varamedlemmer i hvert enkelt styre og utvalg.

Kontaktinfo

Politisk sekretariat:

Gerd Elsie Larsen
Telefon 37 25 04 97
Mobil: 907 91 916

Aud Helen Moe
Telefon 37 25 03 71
Mobil: 948 29 216

Nina Høyland
Telefon 37 25 04 38