SFO på Fjære barneskole

Du kan ringe til SFO i åpningstiden:
Telefon 90 28 67 53

Du kan sende meldinger til Lillebasen og Storebasen med appen Min skole - foresatt.

SFO på Fjære barneskole har ca. 115 barn og 14 ansatte. SFO er lokalisert i samme fløy i hovedetasjen med inngang på øvre plan.

Vi ønsker at SFO skal være et godt og trygt sted å være for alle. Humor og glede, faste rutiner og felles grensesetting ser vi på som viktig for å oppnå dette.

Hver onsdag har vi aktivitetsdag med ulike aktiviteter i grupper, som blant annet svømming, kokkelering, hobby, fotball, dans og ellers andre aktiviteter. Ønsker fra barna er viktig når vi legger opp gruppene. 4. klasse har sin egen 4. klasseklubb med eget program.

Søke plass på SFO

Søknad om ny SFO-plass, oppsigelse eller endring av plass gjøres i  Visma Flyt Skole.

Ferie-SFO

I forkant av feriene blir det sendt ut påmeldingsskjema i Visma. Det må søkes spesielt om SFO i skolens ferier. Åpningstiden på ferie-SFO er 07.30 – 16.30. Om du har deltidsplass eller heltidsplass så er tilbudet det samme. Tilbud om ferie-SFO gjelder kun for de som har plass på SFO.

Ferie-SFO avholdes på egen skole.

På siden Skolefritidsordningen finner du oppdatert informasjon om hvor det holdes ferie-SFO. Her finner du også søknadsskjema og informasjon om søknadsfrister. 

Årsplan

Årsplan for SFO på Fjære barneskole (PDF, 2 MB)

Generell informasjon om SFO

Mer informasjon om skolefritidsordningen i Grimstad kommune.