Demensomsorg

Demenskoordinator

Grimstad kommune har demenskoordinator som blant annet er leder for hukommelsesteamet i kommunen.

Har du eller en av dine nærmeste behov for samtale, veiledning eller vurdering av demenssykdom? Da kan du ta direkte kontakt med demenskoordinator i kommunen, eller du kan kontakte fastlegen din som vil henvise deg til demenskoordinator/kommunens hukommelsesteam.

Hukommelsesteam

Hukommelsesteamet skal sikre at personer med demens og deres pårørende får god utredning, oppfølging og et godt tilpasset tjenestetilbud.

Våre arbeidsoppgaver:

 • vi foretar hjemmebesøk med fokus på kartlegging av hjelpebehov og utredning av eventuell demensdiagnose.
 • vi gir undervisning, råd og veiledning til pasienter, pårørende og ansatte.
 • vi sørger for oppfølging – Tiltakspakke ved kognitiv svikt/demens.
  Les om Tiltakspakke ved kognitiv svikt/demens 
 • vi har oversikt over relevante tilbud og tjenester i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.
 • vi samarbeider med fastleger, institusjoner og hjemmetjenester, dagaktivitetstilbud med flere.
 • vi arrangerer pårørendeskole.

Pårørendeskolen

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.
Les om pårørendeskolen og aktuelle kurs her.

Voksenskolen for personer med demens

Undervisning til personer med demens i tidlig sykdomsfase. 
Les om tilbudet med voksenskole for personer med demens. 

Grimstad kommune arbeider for:

 • åpenhet om demenssykdom
 • å heve kompetansen og øke kvaliteten i tjenestetilbudene til personer med demens og deres pårørende
 • tidlig utredning og kartlegging av hjelpebehov
 • systematisk og individuelt tilpasset oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende
 • støtte og veiledning til pasient og pårørende
 • utvide samarbeidet med frivillige
 • å øke aktivitetstilbudene og avlastningstilbudene

Demensplan Grimstad kommune 2023-2026 (PDF, 925 kB)

Vil du vite mer om demens?

 • Kunnskap om demens
  Dette er en gratis app som er laget av Aldring og helse. Den inneholder kunnskap, tips og gode råd for fagpersoner og pårørende. Appen kan hentes til iPhone og iPad fra Appstore og til Android-telefoner fra Google Play. Informasjon om appen. 
 • Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 
  Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse skal bygge opp og spre kompetanse innen fagområdet demens og alderspsykiatri, samt aldring ved utviklingshemning og funksjonshemning.
 • Helsenorge
  På Helsenorge.no får du råd om hvordan du som pårørende kan snakke om demens med den det gjelder. Du finner også informasjon og råd om symptomer, forebygging og hjelpetilbud til pårørende og personer med demens. Du får også vite mer om rettigheter og samtykkekompetanse.
 • Veiviser demens
  Dette er en nettside der personer med demens og deres pårørende kan søke informasjon og veiledning om demens.
 • Nasjonalforeningen