Demensomsorg

Bo- og omsorgstilbud for personer med demens

Grimstad kommune har to bo- og omsorgssentre, Feviktun og Frivolltun, med plasser tilrettelagt for personer med demenssykdom og med tilknyttet sansehave.
 
Kommunen har også aktivitetstilbud som er tilrettelagt for personer med demenssykdom.
 

Demenskoordinator

Grimstad kommune har en demenskoordinator som bidrar med:
 • Utredning og diagnostisering
 • Kartlegging av hjelpebehov
 • Oppfølging etter diagnose – tiltakspakke ved kognitiv svikt/demens
 • Undervisning og veiledning til pasienter, pårørende og ansatte
 • Pårørendeskole -se kurs for høsten 2018 (PDF, 341 kB)
 • Leder for kommunens hukommelsesteam

Hukommelsesteam

Har du eller en av dine nærmeste behov for samtale, veiledning og vurdering i forhold til demenssykdom? Da kan du kontakte din fastlege som henviser deg til hukommelsesteamet i Grimstad kommune.

Hukommelsesteamet har fokus og kompetanse på demenssykdom.

Hukommelsesteamet er et bindeledd mellom den demenssyke, pårørende og kommunen. Hukommelsesteamet kommer på hjemmebesøk etter avtale med deg og pårørende.

Hjemmebesøket tar ca. to timer med samtale og kartlegging av følgende:

 • aktiviteter i dagliglivet
 • trygghet i boligen
 • ulike tester (MMS, klokketest m.m)
 • pårørende sin situasjon

Grimstad kommune arbeider for:

 • Åpenhet om demenssykdom
 • Å heve kompetansen og øke kvaliteten i tjenestetilbudene til personer med demens og deres pårørende.  
 • Tidlig utredning og kartlegging av hjelpebehov.
 • Systematisk og individuelt tilpasset oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende.
 • Støtte og veiledning til pasient og pårørende
 • Utvide samarbeidet med frivillige.
 • Å øke aktivitetstilbudene og avlastningstilbudene.

Vil du vite mer om demens?

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Koordinator:
E-post: 
Birgitte Nærdal
Mobil:  913 35 175

Adresse
Frivolltun bo- og omsorgssenter
Dybdalsveien 15
4877 Grimstad