Barn og unge som pårørende

Det er ikke lett å være barn når mor, far, søsken eller andre du står nær har en alvorlig sykdom eller skade. Det er også vanskelig å ha en mor eller far som ruser seg eller er psykisk syk. På denne siden har vi samlet lenker til sider der du kan finne kontaktinformasjon om du ønsker å snakke med noen eller noen som kan hjelpe deg. Det kan enten være noen i kommunen eller organisasjoner med tilbud til barn og unge. .

Dersom en av dine nærmeste er syk og mottar hjelp fra kommunen, kan du be om en samtale. Du kan henvende deg til de i kommunen som gir hjelpen. Du kan også snakke med fastlegen, helsesykepleier eller barnevernet.

Noen å snakke med i kommunen

Dersom din nærmeste mottar tjenester fra kommunen kan du kontakte den aktuelle enheten her for informasjon om hvilke rutiner de har for å møte og støtte deg som pårørende.

Noen å snakke med i regi av andre

  • Kors på halsen  - gratis, trygt og anonymt for deg opp til 18 år. Her kan du prate med eller skrive til voksne som er frivillige i Røde Kors. De hører på det du har å si og hjelper deg om du vil. 
  • BARsnakk er en chattetjeneste for deg som har en mor eller far, eller andre du bryr deg om – med rusproblemer.
  • Unge pårørende - UngePårørende.no er et nettsted som er laget for (og med) barn som er pårørende.