Bruker- og pårørendeutvalg (habilitering)

Enhet for habilitering har et eget bruker- og pårørendeutvalget der representanter fra ledelsen, pårørende, verge og brukere møtes to-fire ganger i året for å drøfte aktuelle saker. Har du saker du ønsker at skal drøftes i utvalget, kan du kontakte en av kontaktpersonene til høyre. Les mer om utvalget i mandatet nedenfor.

Er du pårørende og har interesse av å sitte i utvalget, kan du ta kontakt med enhetsleder Arne Værland.

Representanter i bruker- og pårørendeutvalget

Navn og e-postadresser til pårørenderepresentanter i bruker- og pårørendeutvalget for habilitering 2022-2023:

Saker til behandling i utvalget kan sendes til enhetsleder Arne Værland
E-post: arne.vaerland@grimstad.kommune.no
NB! Ikke send personinformasjon eller sensitiv informasjon i e-post.

Referater fra bruker- og pårørendeutvalg

Kontaktinfo

E-post: postmottak@grimstad.kommune.no
E-post må merkes med "Habilitering"
OBS! ikke send sensitiv informasjon i e-post.

Enhet for habilitering

Send sikker post