Trenger du noen å snakke med om psykisk helse eller rus?

Hvem kan få tilbudet?

  • Du må være over 18 år, bo i Grimstad kommune eller være kommunalt ansatt
  • Du er ikke i akutt krise, men har milde eller moderate utfordringer
  • Du strever med uro, søvn, tristhet, stress, bekymring, slitenhet, depresjon, angst eller avhengighet
  • Du har hatt lite eller ingen oppfølging tidligere
  • Du er motivert for egeninnsats og endring
  • Du kan være pårørende

Dette kan vi tilby deg?

Vi ønsker å gi deg rask hjelp på et tidlig tidspunkt, før utfordringene blir større og mer omfattende.
Vi kan tilby deg 2-6 samtaler der vi tar utgangspunkt i deg og dine opplevelser. Sammen ser vi på hva som kan være nyttig for deg for å komme ut av en utfordrende situasjon. 

Vi ønsker at du skal være med i arbeidet for å endre utfordringene dine, slik at du kan oppleve forbedring, mestring og motivasjon.

Assistert selvhjelp

Assistert selvhjelp kan være et verktøy for deg som sliter med angst, søvn, utbrenthet, stress eller bekymringer. Du jobber med et selvhjelpsprogram hjemme, og følges opp med samtaler underveis. Vil du vite mer, finner du mer informasjon på siden Hjelp til selvhjelp

Hvem møter meg?

Det er kommunens innsatsteam innen psykisk helse og rus som vil kontakte deg og følge deg opp. De ansatte har erfaring med samtale og veiledning og kan hjelpe deg på veien videre.

De har også oversikt over helsetilbud som kan være nyttige for deg. Dette kan være helsetilbud innen kommunen eller frivillige organisasjoner.
Vi har taushetsplikt.

Hvordan kan jeg ta kontakt?

Du tar selv kontakt og vi svarer så snart vi kan. Du kan ringe oss på telefon, sende SMS eller e-post.
Du finner kontaktinformasjonen i høyremenyen, eller nederst på siden om leser denne siden på mobilen din. 

Alle vil få et svar, og innen 2 uker vil du få tilbud om samtale.

Vi har også mulighet til å ta samtalen med deg via helsenett.no. Du kan gi beskjed til oss om du ønsker samtalen via helsenett.no.

Nyttige lenker

Under har vi samlet lenker til nettsider, filmer, podcaster og lignende, som vi håper du kan ha nytte av.

Hjelpetelefoner

Nettsider

Podcaster

Filmsnutter

Apper

  • Hap (rus)
  • Litt sint (sinnemestring)
  • Smart (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)
  • Min plan (depresjon)