Ruskonsulent

Hvem kan få oppfølging av ruskonsulent?

Rusavhengige som er motivert til å gjøre en endring i livet, kan få oppfølging av en ruskonsulent. Det kan også pårørende som ønsker råd og veiledning om hvordan de kan håndtere utfordringer som følge av rusmiddelmisbruk. 

Hva tilbyr vi?

Ruskonsulentene tilbyr blant annet råd og generell veiledning, terapeutiske samtaler og koordinering av tjenester. Ruskonsulentene kan henvise til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten, eller hjelpe deg med å søke om andre kommunale tilbud. Vi tilbyr oppfølging både før, under og etter behandling.

Søke om oppfølging fra ruskonsulent

Alvorlig bekymret?

Ta kontakt med fastlegen din eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113.

Har du behov for å formidle din bekymring?

Du finner mer informasjon på siden råd og veiledning for pårørende.

Kontaktinfo

Forebygging og rehabilitering
Kontakttelefon 48 05 92 44

Avdelingsleder Ståle Arvill Strand
Mobil: 913 64 977 (09.00-15.00)

Besøksadresse
Arendalsveien 23, 4878 Grimstad