Ruskonsulent

Hvem kan få oppfølging av ruskonsulent?

Rusavhengige som er motivert til å gjøre en endring i livet, kan få oppfølging av en ruskonsulent. Det kan også pårørende som ønsker råd og veiledning om hvordan de kan håndtere utfordringer som følge av rusmiddelmisbruk. 
 

Hva tilbyr vi?

Ruskonsulentene tilbyr blant annet råd og generell veiledning, terapeutiske samtaler og koordinering av tjenester. Ruskonsulentene kan henvise til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten, eller hjelpe deg med å søke om andre kommunale tilbud. Vi tilbyr oppfølging både før, under og etter behandling.
 

Slik søker du

 

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 03 00
Sentralbordet er åpent kl 9-15
Torsdager kl 9-17

Besøksadresse
Arendalsveien 23
4876 Grimstad
Se Arendalsveien 23 i kart

Postadresse
Postboks 123
4891 Grimstad

E-post
postmottak@grimstad.kommune.no 

Skal du sende melding om noe sensitivt?