Reglement og retningslinjer

De fleste retningslinjene og reglementene ligger på siden der man finner informasjon om den aktuelle tjenesten. Enkelte reglement og retningslinjer er ikke knyttet opp mot en tjeneste. Slike retningslinjer er samlet på denne siden.

Diverse retningslinjer

Etisk bevissthet

Alle ansatte og folkevalgte i Grimstad kommune skal ha kjennskap til kommunens retningslinjer for å ivareta høy etisk standard. Kommunen som organisasjon skal ha stor oppmerksomhet omkring etiske dilemmaer og gråsoner, og være kjent med retningslinjer og rutiner for å opprettholde høy etisk standard.

I 2021 er det gjennomført risikovurderinger i alle sektorer, og disse er utgangspunkt for interaktive kurs for alle ansatte. Det er også definert aktuelle problemstillinger som skal diskuteres i de forskjellige fagmiljøene.