Skolestruktur i Grimstad på høring

22. juni 2022 behandlet kommunestyret sak om valg av fremtidig skolestruktur i Grimstad kommune og dimensjonering av nye Holviga barneskole.

Se høringsinnspill


I kommunestyremøtet 22/6-22 ble det gjort følgende vedtak:

Kommunestyret ønsker en fremtidsrettet skolestruktur, og det er nødvendig å vurdere tilstand og kapasitet ved dagens skoler. Saken og analysegrunnlaget med vedlegg legges ut til høring. Innspill til høringen skal gi svar på følgende:

Dere inviteres til å komme med innspill og kommentarer på følgende punkter:

 • En effektiv og fremtidsrettet skolestruktur som tar hensyn til demografisk og økonomisk bærekraftig utvikling.
 • Pedagogiske fordeler og ulemper ved de ulike avgjørelser
 • Riktig dimensjonering av Holviga nye barneskole.
 • Etablering av en internasjonal skole og ev. plassering av denne.

Høringsfrist settes til 15. september 2022.

Kommunestyret ber kommunedirektøren til neste møterunde om en utvidelse av saken hvor man i tillegg presenterer et alternativ hvor Frivoll skole videreføres med et forsvarlig pedagogisk og fysisk tilbud. I tillegg bes det vurdert en utvidelse av Jappa skole.

Prosessen med å endre skolekretsgrenser starter umiddelbart etter kommunestyrets vedtak høsten 2022.

Vedlagt er «Analyserapport for valg av fremtidig skolestruktur i Grimstad kommune og dimensjonering av nye Holviga barneskole - Beskrivelser, vurderinger og anbefaling»

Aktuelle dokumenter

Videre behandling av saken

 • Oppvekst og utdanningsutvalget: 1. november 2022
 • Formannskapet: 3. november 2022
 • Kommunestyret: 8. november 2022

Har du innspill i saken?

Innspill til høringen skal gi svar på følgende: 

 • En effektiv og fremtidsrettet skolestruktur som tar hensyn til demografisk og økonomisk bærekraftig utvikling 
 • Pedagogiske fordeler og ulemper ved de ulike avgjørelser 
 • Riktig dimensjonering av Holviga nye barneskole. 
 • Etablering av en internasjonal skole og ev. plassering av denne. 

Du kan sende innspill og merknader i posten eller på e-post.

Innspill merkes Fremtidig skolestruktur 2022.

Høringsfrist

Frist for å sende innspill er 15. september 2022

Høringsinnspill