Grafisk profil og logo

Alt som blir produsert av Grimstad kommune skal ha en helhetlig profil, og skal vise at kommunen er avsender. Kommunen skal ha likt uttrykk både på trykte og digitale flater.  

Profilen ble utarbeidet i 2021 og gjelder alle kommunale virksomheter. Profilen skal brukes av alle sektorer i kommunen og veiledning og brukermanual for profilen ligger tilgjengelig, slik at ansatte enkelt vil kunne benytte seg av den.  

Den grafiske profilen inneholder malverk for: skrifttyper, farger og elementer, maler til dokumenter og digitale flater, Powerpoint, Excel, annonser osv.

 Logo

Grimstad kommune har én offisiell logo. I tillegg er det laget en forenklet versjon med elementene fra kommunevåpenet; en murkrone og en seilende brigg på bølger.

 Hvordan skal logoene brukes? 

Som hovedregel skal man bruke logo med Grimstad på høyre side, det vil si liggende format. Logoene er også tilgjengelig i stående format.  Begge logoer skal kunne brukes alene uten navnet Grimstad.  

Originallogo med kommunevåpenet skal brukes på: 

 • offisielle dokumenter 
 • vedtaksbrev 
 • planer  
 • politiske dokumenter 
 • uttalelser 
 • fullmakt 
 • skilt 
 • ID-/adgangskort
 • dørskilt på kontorer
 • trykte medier 
 • konvolutter
 • tekstil og klær  

Forenklet logo skal brukes på: 

 • digitale flater der originallogoen ikke egner seg, for eksempel ved mørk bakgrunnsfarge
 • presentasjoner (for eksempel Powerpoint, rollups etc.)
 • visittkort 

 Original logo med kommunevåpen

Kommunevåpenet skal brukes i sin helhet, med alle sine elementer.  Kommunevåpenet skal kun brukes på hvit eller lys bakgrunn. 
Last ned logo 

 Logo - forenklet versjon

Den forenklede logoen er laget med tanke på universell utforming. Den kan brukes på ulike bakgrunner med farge. Gjennomsiktig versjon (PNG-format) kan legges over bakgrunner og bilder. Dersom du bruker et bilde, vurder om bildet egner seg for å ha logo på. 
Last ned forenklet - lenke kommer

Hvit forenklet logo

Skal brukes på mørk, farget eller bildebakgrunn. 

Svart forenklet logo 

Skal stå på hvit eller lys bakgrunn 

Logoens frisone

Logoen skal fremstå klart og tydelig. Det er ønskelig med et friområde for at ikke andre elementer skal konkurrere med logoen. 

For å unngå for tett tekst eller andre elementer nært logoen, skal det være en frisone rundt logoen. Frisonen skal være målt i like stor avstand som logoen er på begge sider.  
 

Feil bruk av logo

Logoen skal ikke skråstilles, ikke bytte ut Grimstad med egen font og ikke legge filter over logoen. Kontakt kommunikasjonsavdelingen dersom du har noen spørsmål.  

 

  

 Farger og fonter

Alle fonter skal være Arial.  
Den er godt leselig på både trykte og digitale dokumenter/flater. Skrifttypen er tilgjengelig i alle Office-pakker.  

Brødtekst på vanlig tekst bør være på 11 pt.  
Unngå STORE BOKSTAVER og understreking, benytt heller fet eller kursiv.  

Alle farger og typografi skal utformes etter kravene til universell utforming.   

Primærfarger

Fargepaletten inneholder primærfargene blå, gull, hvit og svart.

Fargene er med å skape gjenkjennelighet på ulike kommunikasjonsflater.
Hvitt brukes primært som bakgrunnsfarge, alternativt som negativ mot fargeflate.
Sort brukes primært til løpende tekst, og ved behov i sort/hvite oppsett. 

 

 

 

 


 

Blå 

 • Pantone 2388 C
 • CMYK 100-69-0-0
 • RGB 0-80-181
 • HEX 0050B5*
 • NCS S2565-R80B
 • RAL 5005 (Signal blue)*

Gull

 • Pantone 4515
 • CCMYK 20-22-59-10
 • RGB 179-163-105
 • HEX B3A369
 • NCS S3030-Y10R*RAL 1002 (Sand yellow)*(For spesiell effekt kan Pantone-farge erstattes med folietrykk.)

Hvit

 • CMYK 0-0-0-0
 • RGB 255-255-255
 • HEX FFFFFF
 • NCS S 0300-N (Alt. Hvit base)*
 • RAL 9010 (Pure white)*

Sort

 • Pantone Black 6 C
 • CMYK 0-0-0-100
 • RGB 0-0-0
 • HEX 000000NCS S9000-N*
 • RAL 9005 (Jet black)*

Sekundærfarger

I tillegg til primærfargene finnes en sekundær fargepallett, som kan brukes ved behov. Dette kan være andre segmenter eller tilfeller som for eksempel tabeller/diagrammer, som er tjent med en større fargepallett, eller mindre grafiske elementer eller tekstinnslag som skal kommunisere noe spesielt. Større flater er primært hvite, sekundært blå eller gull (primærfarger).

 

 

 

Mørkeblå

 • Pantone 295 C
 • CMYK 100-63-0-67
 • RGB 0-40-85
 • HEX 002855

Lyseblå

 • Pantone 2393 C
 • CMYK 93-11-0-0
 • RGB 0-146-203
 • HEX 0092CB

Rustrød

 • Pantone 2350 C
 • CMYK 0-99-100-19
 • RGB 175-35-28
 • HEX AF231C

Oransje

 • Pantone 4010 C
 • CMYK 0-67-100-0
 • RGB 229-105-16
 • HEX E56910

Brun

 • Pantone 168 C
 • CMYK 0-75-95-57
 • RGB 115-57-29
 • HEX 73391D

Olivengrønn

 • Pantone 2307 C
 • CMYK 23-0-100-57
 • RGB 104-111-18
 • HEX 686F12

Lys grønn

 • Pantone 376 C
 • CMYK 48-0-100-0
 • RGB 132-189-0
 • HEX 84BD00

*Merk! De angitte NCS- og RAL-fargene er nærmeste referanse i de respektive fargesystem, og vil avvike fra oppgitt Pantone-farge. Kontroller derfor alltid farger fra RAL-/NCS-systemet ved hjelp av fysisk fargeprøve fra produsent/leverandør, for å sikre at best mulig fargelikhet oppnås.

Nye sekundærfarger

Høsten 2022 fikk Grimstad kommune tre nye sekundærfarger.

Grimstads nye sekundærfarger, lilla, oransje og grønn i ulike nyanser - Klikk for stort bilde

Lilla

 • CMYK: 86-73-0-0
 • RGB: 68-79-153
 • HEX: 444F99

Oransje

 • CMYK: 4-54-70-0
 • RGB: 212-138-86
 • HEX: D48A56

Grønn

 • CMYK: 83-39-67-26
 • RGB: 65-100-85
 • HEX: 416455

 

 Powerpoint

Powerpoint-malen skal brukes i alle eksterne og interne presentasjoner.  
Ansatte har tilgang til Powerpointmalen på kommunens intranett. 

 E-postsignatur

E-postsignaturen må utformes slik som malen tilsier. Font/skrifttype skal være Arial og skriftstørrelse 10,5 pt.  Fargen i e-postsignaturen skal tilpasses riktig fargekode: RGB 0-80-181 eller HEX 0050B5.  

Signaturen kan i spesielle tilfeller brukes sammen med andre avdelingers logoer. Dette må avklares på forhånd.

 

Annonsemaler

Annonsemal kan brukes på trykk og digitalt. Det finnes tre ulike maler og de er i stående og liggende format:  

 • én for kunngjøringer og ledige stillinger (Grimstad Adressetidende) 
 • én for kunngjøringer  
 • én for ledige stillinger – samme som for kunngjøringer, men endre overskrift.  
 • én uten overskrift  

Det er laget to andre versjoner av annonsemalen. Kontakt kommunikasjonsavdelingen om du har spørsmål.

 

 Visittkort

 

 

 Bilder 

Husk! Det er ikke lov å hente bilder fra organisasjoner eller bedrifter/privatpersoner uten å ha avklart rettighetene på forhånd. Ikke bruk bilder hentet fra Google, de kan ha rettigheter.  

Les om betydningen av de forskjellige symbolene i Grimstad kommunevåpen

 Mal for skilting av kommunale bygg

Se mal for skilting av kommunale bygg (PDF, 10 MB)

 Mal for dekor av kommunale biler

Se mal for dekor av kommunale biler (PDF, 2 MB)

Retningslinjer for bruk av Grimstad kommune kommunevåpen/logo

 • Grimstad kommune eier våpenet i enhver form og har bruksretten.
  Kommunedirektør eller den vedkommende delegerer, gis myndighet til å avgjøre og godkjenne søknader om bruk av våpenet på suvenirer, klubbmerker/faner og lignende.
  Kommunedirektøren har delegert myndigheten til organisasjonsavdelingen.
 • Hovedregelen er at våpenet bare kan brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon.
  Kommunevåpenet må ikke brukes slik at det uriktig gir inntrykk av at den som bruker det, har en kommunal stilling, utøver myndighet på vegne av kommunen eller på en annen måte representerer Grimstad kommune.
 • Kommunevåpenet kan brukes fullfarget eller i én farge. Kommunevåpenet skal gjengis korrekt i form og farge slik det framgår av Grimstad kommunes profilhåndbok.
 • Kommunevåpenet kan i kunstnerisk framstilling gjengis vevet, malt, brodert, tegnet eller som relieff.
  Kommunevåpenet kan framstilles og brukes som pins. Bruk av våpenet på suvenirer for salg er ikke tillatt uten særskilt tillatelse.

Det er ikke noen egen lov for bruk av kommunevåpen i Norge. Vi har imidlertid regler om statsmyndighetenes godkjenning av våpen og flagg, forbudene mot misbruk og påbudene om korrekte bruksmåter.
Normalforskrifter om bruk av kommunevåpen (vedtatt av KS 12.11.1976) sier følgende:

§ 2. Generelle bestemmelser om bruk

Som hovedregel kan våpenet bare brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon.
Bruk av våpenet på suvenirer for salg er ikke tillatt uten særskilt tillatelse.
Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn. Private kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpenet.

§ 3. Bruk av våpenskjold

Våpenskjold skal brukes med sine farger med mindre særskilt tillatelse foreligger.
Våpenskjoldet kan brukes som eiermerke på bygninger, biler og andre gjenstander. Våpenskjoldet i farger kan etter nærmere bestemmelse brukes til jakkemerke m.v.

Straffelovens § 165 omhandler det generelle forbudet mot uhjemlet bruk av offentlig våpen, segl eller merke.

Har du spørsmål?

Kommunikasjonsavdelingen

redaksjon@grimstad.kommune.no