Regional forbedringsagentutdannelse 2021-2022

Regional forbedringsagentutdanning på Agder 2021-2022

20. oktober 2021 var første samling for deltakere på regional forbedringsagentutdanning på Agder.

Det er totalt 36 påmeldte deltakere fra SSHF og Agderkommunene. Utdanningen har 8 måneders varighet. Alle deltakerne skal jobbe med eget forbedringsarbeid på sin arbeidsplass under hele utdanning.

Søknad for deltakelse på neste års forbedringsagentutdanning vil bli lagt ut på  denne nettsidene og sendt per mail til kommunenes ledere

Oversikt over samlinger i forbedringsagentutdanningen

  • 20. oktober:  09.00-19.00 - Tema: Introduksjon til forbedringsarbeid
  • 10. november: 13.30-15.00 - Digital verktøysamling - Tema: Forstå problemet
  • 24. november: 13.30-15.00 - Digital verktøysamling - Tema:  Målinger/SPC
  • 15. desember: 12.00-15.30 - Digital halvdagssamling- Tema: Brukerstemmen
  • 12. januar 2022: 13.30-15.00  - Digital verktøysamling - Tema: A3. Driverdiagram
  • 16. februar:  09.00-15.30 - Fysisk heldagssamling - Tema: Endringsledelse. Teamarbeid
  • 2. mars: 13.30-15.00 - Digital verktøysamling, Tema: Tavler
  • 20. april: 12.00-15.30 - Digital halvdagssamling - Tema: Presentasjonsteknikk
  • 8. juni: 09.00-15.30 - Fysisk heldagssamling, Tema: Implementering og varig forbedring

Presentasjoner fra samlinger

Samling 8. juni 2022

Digital halvdagssamling 20. april 2022

Verktøysamling 2. mars 2022

Samling 16. februar 2022

Verktøysamling 12. januar 2022

Digital samling 15. desember 2021

Verktøysamling 24. november 2021

Verktøysamling 10. november 2021

Presentasjon fra samling 20. oktober 2021

Veiledning

Alle deltakere på forbedringsagentutdanningen får tildelt en veileder. Det er planlagt fire timer individuell veiledning for hver deltaker, fordelt utover i utdanning. Tiden kan deles opp etter behov, men vi anbefaler at mesteparten av veiledningen gjennomføres i starten. Det er deltaker sitt ansvar å ta kontakt med veileder og avtale tidspunkt for veiledning. Før første veiledning må du fylle ut oppsummeringsskjema. Til videre veiledninger oppdaterer du samme skjema (vanligvis de fem siste spørsmålene).