Velkommen til Grimstad frivilligsentral

  • Vil du bruke litt av din tid sammen med andre?
  • Vil du treffe nye mennesker?
  • Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i livet?

Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.

Sentralens innsats skal ikke være en del av, eller erstatning for det offentlige hjelpeapparat, men et supplement og en støttefunksjon. Sentralen skal først og fremst bidra til å ivareta og stimulere friske ressurser hos enkeltmennesker og lokalsamfunn.

Målsetting med sentralen er at den skal utvikles til et kraftsenter for frivillig virksomhet lokalt. Denne skal være et sosialt og kulturelt møtested som er åpent for alle.

Grimstad Frivilligsentral har et begrenset antall frivillige som tar på seg ulike oppgaver. Dette tilbudet avhenger helt av hva de frivillige til enhver tid ønsker å bidra med. Har du ideer til frivillig-tiltak eller aktiviteter som kan gjøre nærmiljø bedre, ta kontakt. Sentralen trenger nye samarbeidspartnere, enten det er lag / foreninger, enkeltmennesker eller organisasjoner.

Garanti

Siden alle jobber frivillig kan vi IKKE garantere at alle får den hjelpen de ber om. Men vi garanterer at vi skal gjøre så godt vi kan. Husk at frivillige er vanlige mennesker som ikke nødvendigvis har en kompetanse på det de skal hjelpe med. Enkelte jobber som utgjør fare for den frivillige, må vi dessverre si nei til, for eksempel klatre høyt opp under møne eller opp på tak.

Aktiviteter i regi av Grimstad frivilligsentral

Aktiviteter og kurs legges ut på Facebook-siden til Grimstad frivilligsentral

Vedfyrt bakerovn kan leies gratis

Vedfyrt bakerovn - Klikk for stort bilde

Frivilligsentralen eier en vedfyrt bakerovn som vi leier ut gratis til lag/foreninger og kommunale enheter. Denne er fastmontert på en tilhenger. Man kan lage brød, boller, pizza, middag m.m. De som skal låne bakerovnen må først ha fått opplæring i bruk av ovnen.

For mer informasjon om utleie av bakerovn, kontakt Groos kafé på telefon: 94 81 41 89

Vedtekter

Rapporter