Nyheter

  • Valg av innvandrerråd

    Ønsker du å være en brobygger mellom etniske minoriteter og resten av befolkningen? Har du kreative ideer eller synspunkter på hvordan man best mulig kan fremme integrering mellom etniske nordmenn og innvandrere? Da er kanskje innvandrerrådet i Grimstad noe for deg!