Nyheter

  • Undersøkelse av kommunens kjøp av helsetjenester

    Kontrollutvalget i Grimstad kommune har gitt BDO AS i oppdrag å kartlegge kommunens håndtering av kjøp av helsetjenester. Undersøkelsen ledes av Erling Grimstad. BDO ønsker å komme i kontakt med personer som har informasjon av betydning for undersøkelsen.
Login for redigering