Nyheter

  • Årsoppgjør 2016

    Grimstad kommune fikk i 2016 et av sine beste regnskapsmessige resultater, et foreløpig overskudd på cirka 48,9 mill. kroner. Årsakene til det gode resultatet ligger hovedsakelig i en god skatteinngang, både lokalt og nasjonalt.
Login for redigering