Psykisk helsetjenste

Hvem kan få oppfølging av psykisk helsetjeneste?

Personer med utfordringer knyttet til psykisk helse, og som er motivert til å gjøre en endring i livet, kan få oppfølging av psykisk helsetjeneste. Det kan også pårørende som ønsker råd og veiledning om hvordan de kan håndtere utfordringer som man står i. 

Hva tilbyr vi?

Psykisk helsetjeneste tilbyr blant annet råd og generell veiledning, terapeutiske samtaler og koordinering av tjenester. Psykisk helsetjeneste kan også hjelpe deg med å søke om andre kommunale tilbud. 

Assistert selvhjelp

Assistert selvhjelp kan være et verktøy for deg som sliter med angst, søvn, utbrenthet, stress eller bekymringer. Du jobber med et selvhjelpsprogram hjemme, og følges opp med samtaler underveis. Vil du vite mer, finner du mer informasjon på siden Hjelp til selvhjelp

Søke om oppfølgning fra psykisk helsetjeneste

Søke om oppfølgning fra psykisk helsetjeneste

Alvorlig bekymret?

Ta kontakt med fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113

Har du behov for å formidle din bekymring? Les mer på siden Råd og veiledning