Trinn 4 - Tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud

Trinn 4 i innsatstrappen handler om meningsfull hverdag.

Innbyggere i Grimstad opplever god livskvalitet når de får bidra med sine evner og ressurser i arbeidslivet, på skolen eller i aktiviteter. Med god tilrettelegging kan mange flere være aktive deltakere i lokalsamfunnet, og oppleve mestring, selvstendighet og tilhørighet i sosiale fellesskap

Grimstad kommune:

  • Støtter og karriereveileder innbyggere slik at alle får en reell mulighet til å være i arbeid og delta i aktiviteter som passer deres forutsetninger og behov for tilrettelegging.
  • Avlaster pårørende/omsorgspersoner med mål om å avverge eller utsetter behov for mer inngripende hjelpetiltak
  • Sikrer inkluderende og likeverdige tilbud gjennom å tildele tilrettelagte tjenester ut fra forhåndsdefinerte og tydelige kriterier. I noen tilfeller er det krav om vedtak for å sikre innbyggers rettigheter.

Tilrettelagt arbeid

Tilrettelagt opplæring

Aktivitetstilbud

Transporttjeneste

Digitale og tekniske løsninger