Grimstad kulturhus KF

Grimstad kulturhus KF driver kino og kulturhus. Deres formål er å skape gode og levedyktige kulturopplevelser for innbyggerne.

Daglig leder

Rolf Meyer Tallaksen
Telefon: 37 25 07 77
E-post: rolf@grimstadkulturhus.no

Lenke til nettsidene til Grimstad kulturhus KF

Vedtekter

Vedtekter for Grimstad Kulturhus KF (PDF, 306 kB)

Referat fra styremøter

2023

2022

2021

2020

2019

2018

20. desember 2018 (PDF, 27 kB)

25. oktober 2018 (PDF, 153 kB)

30. august 2018 (PDF, 31 kB)

9. mai 2018 (PDF, 34 kB)

2017

28. april 2017 (PDF, 127 kB)

Årsmelding 2016 (PDF, 679 kB)

2016

Årsmelding 2015 (PDF, 687 kB)

30. juni 2016 (PDF, 130 kB)

15. september 2016 (PDF, 23 kB)

15. desember 2019 (PDF, 23 kB)

2015

2014