Grimstad kulturhus KF

Grimstad kulturhus KF driver kino og kulturhus. Deres formål er å skape gode og levedyktige kulturopplevelser for innbyggerne.

Daglig leder

Rolf Meyer Tallaksen
Telefon 37 25 07 77
E-post rolf@grimstadkulturhus.no

Lenke til nettsidene til Grimstad kulturhus KF

Vedtekter

Vedtekter for Grimstad Kulturhus KF (PDF, 306 kB)

Referat fra styremøter

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014