Årsmelding og årsrapporter

Årsmeldingen beskriver om sektorenes og virksomhetenes hovedmål, tjenesteproduksjon og økonomi i budsjettet er oppnådd. Kvartals- og tertialsrapporteringen viser hvordan kommunen ligger an til å nå de økonomiske og tjenestemessige målsettingene i budsjettet.

Årsmeldinger

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Tertialrapporter

Fant du det du lette etter?