Årsmelding og tertialrapporter

Årsmeldingen beskriver om sektorenes og virksomhetenes hovedmål, tjenesteproduksjon og økonomi i budsjettet er oppnådd.
Tertialsrapporteringen viser hvordan kommunen ligger an til å nå de økonomiske og tjenestemessige målsettingene i budsjettet.

Se tertialrapportene

Årsmeldinger

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Tertialrapporter

2020

2. tertial 2020

1. tertial 2020

2019

2. tertial 2019

1. tertial 2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013