Årsmelding og tertialrapporter

Årsmeldingen beskriver om sektorenes og virksomhetenes hovedmål, tjenesteproduksjon og økonomi i budsjettet er oppnådd.
Tertialsrapporteringen viser hvordan kommunen ligger an til å nå de økonomiske og tjenestemessige målsettingene i budsjettet.
Se tertialrapportene

Årsmeldinger

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

 Tertialrapporter

2023

1. tertial 2023

2022

2. tertial 2022 

1. tertial 2022

2021

2. tertial 2021

1. tertial 2021

2020

2. tertial 2020

1. tertial 2020

2019

2. tertial 2019

1. tertial 2019

2018

2017