Årsmelding og tertialrapporter

Årsmeldingen beskriver om sektorenes og virksomhetenes hovedmål, tjenesteproduksjon og økonomi i budsjettet er oppnådd.
Kvartals- og tertialsrapporteringen viser hvordan kommunen ligger an til å nå de økonomiske og tjenestemessige målsettingene i budsjettet.

Se tertialrapportene

Årsmeldinger

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Tertialrapporter

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Fant du det du lette etter?