Trinn 2 - Helsefremmende og forebyggende aktivitet

Trinn 2 i innsatstrappen handler om deltakelse og selvstendighet.

Innbyggere i Grimstad er aktive i hverdagen, og vet at god helse i de fleste tilfeller skapes utenfor helsevesenet. De gjør gode valg for egen fysiske og psykiske helse – også med tanke på framtiden.

Grimstad kommune:

  • sikrer tidlig innsats ved å formidle kunnskap til barn, ungdom og gravide – og voksne i alle alder om hva som skaper god fysisk og psykisk helse for seg selv og dem man har omsorgsansvar for.
  • har kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer i barns oppvekst, og medarbeidere handler når de fanger opp tegn og signaler som gir grunn til bekymring (BTI)
  • tilbyr lett tilgjengelige helsefremmende tilbud og aktiviteter
  • fremmer god folkehelse sammen med innbyggere og frivillige organisasjoner

Møteplasser og aktivitetstilbud/kurs

Systematisk forebyggende innsats

Råd og veiledning

Digitale og tekniske løsninger

  • PREIKES
  • Nasjonale informasjons- og chattetilbud