Innsatstrapp

Innsatstrappen viser en oversikt over tilbud og tjenester i lokalsamfunnet (trinn 1) og i kommunen (trinn 2-12). Trappen synliggjør hva som finnes av tilbud og hvilket nivå av inngripen det vil være i innbyggernes liv.

De laveste trinnene viser tjenester til alle innbyggere uten vedtak, de neste gjelder vedtaksbaserte tjenester som gruppetilbud eller hjemmebaserte tjenester. De høyeste trinnene i trappen gjelder institusjonsbaserte tjenester.

De 12 trinnene i Innsatstrappen er presentert i oversikten under. Du kan også se oversikten i egen Powerpoint.
Se Powerpoint-presentasjon av Innsatstrappen (PDF, 4 MB)

Trinnene i innsatstrappen